Ann-Pascale Bijnens
Directeur van de Tech Transfer Office aan UHasselt

 

De uitdaging is om deze zo efficiënt mogelijk naar de markt te brengen. Maar hoe werkt die transfer tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfswereld concreet? We vragen uitleg aan Ann-Pascale Bijnens, Directeur van de Tech Transfer Office aan UHasselt.

 

Hoe kan een universiteit haar kennis en innovaties laten doorstromen naar de bedrijven in haar omgeving?

“Om een bijdrage te leveren aan de regionale economische ontwikkeling moet een universiteit samenwerkingen opzetten met externe partners, om zo samen onderzoeksresultaten marktgericht verder te ontwikkelen. Het komt niet zo vaak voor dat academische ‘vindingen’ meteen marktrijp zijn en via licentie kunnen worden ingezet. De meeste ideeën zijn erg vooruitstrevend. In dat geval is het belangrijk dat ze door de universiteit eerst verder kunnen worden verfijnd, onderzocht en pas na de nodige reflecties in de markt worden getest. Dit gebeurt bij voorkeur in interactie met partners uit de bedrijfswereld.”

“Een andere mogelijkheid is de creatie van spin-offs. Wanneer bestaande bedrijven niet klaar zijn om een technologische innovatie toe te passen, dan kan een spin-off een voortrekkersrol spelen en het begin betekenen van een volledig nieuwe invalshoek.”

 

Spin-offs kunnen een voortrekkersrol spelen en het begin betekenen van een volledig nieuwe invalshoek

 

Welke andere vormen van innovatie kan een universiteit stimuleren?

“Los van technologische innovatie moeten we ook zoeken naar de zogenaamde ‘low-hanging fruits’. Innovatie gebeurt bijvoorbeeld evenzeer via vernieuwende businessmodellen. Een concept zoals Airbnb houdt dan wel geen grote technologische innovatie in, maar het heeft de markt wel grondig herschikt. Een universiteit moet ook voor deze vormen van innovatie aandacht hebben. Zo proberen we een multidisciplinaire kruisbestuiving en nauwe samenwerkingen te stimuleren tussen onze universiteit en externe bedrijven en organisaties.”

“Een goed voorbeeld is onze afspraak met de Confederatie Bouw, die op onze campus in Diepenbeek een nieuwe uitvalsbasis zal krijgen waar er zowel plaats is voor onderzoek als voor opleiding. De nabijheid van onze universiteit vergemakkelijkt de interactie en zal ervoor zorgen dat de eerder traditionele bouwsector sneller kan inspelen op en gebruikmaken van nieuwe technologieën rond alternatieve energie, isolatie en domotica. In de toekomst zullen we nog meer van deze sectorgerichte initiatieven opzetten waarbij een waaier van competenties wordt gebundeld, zowel regionaal als internationaal.”