Zo tracht men via samenwerking sneller te innoveren. Samenwerkingssoftware en begeleiding spelen een cruciale rol spelen om dit complexe proces in goede banen te leiden. Bart Vermeulen, Managing Partner van Cognistreamer, overloopt drie manieren waarop dit gebeurt:

Om structurele samenwerking intern te faciliteren

Grote bedrijven en organisaties zijn vaak opgedeeld in departementen die onderling te weinig contact hebben. Dit maakt dat er onvoldoende structurele kennisuitwisseling plaatsvindt en innovatieve ideeën dus vaak niet de kansen krijgen die ze verdienen. Samenwerkingssoftware kan al deze ideeën en personen over verschillende departementen heen met elkaar in contact brengen.

Dit doet ze door gelijkaardige ideeën te detecteren en de betrokken personen vervolgens uit te nodigen om ze samen verder uit te werken. Zo wordt het innovatieproces versneld. Hier stopt het echter niet. De ideeën moeten ook worden verrijkt. Dit doen we o.a. via collaboratieve swots, spider reviews, business model canvas vragen en ROI validatie.

Voor het oplossen van specifieke uitdagingen

Ook bij specifieke uitdagingen moeten bedrijven steeds kunnen weten welke daarin gespecialiseerde experts ze beschikbaar hebben om snel een oplossing te bedenken. Door de samenwerkingssoftware te connecteren met allerhande interne en externe knowledge databases ontstaan rijke profielen van alle R&D medewerkers.

Deze profielen worden dan vervolgens door de software uitgenodigd wanneer er een vraag is binnen hun kennisdomein. Op basis van big data en semantische technologie maakt de software dus een ‘company brain map’.

Om externe stakeholders te betrekken

Externe stakeholders zoals klanten, partners, leveranciers, startups, universiteiten en onderzoekscentra beschikken over heel wat expertise die nuttig kan zijn voor het oplossen van interne R&D uitdagingen. Door hen te betrekken en te connecteren kan dan ook een enorm krachtig open innovatie ecosysteem worden uitgebouwd.