Alain Van Echelpoel

Head strategic collaborations CMAST 

Kurt Hertogs

Head innovation CMAST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag hebben bedrijven ze nood aan een vlotte samenwerking met strategische partners, een geoptimaliseerd portfolio en een verhoogde operationele efficiëntie dankzij de juiste processen en technologie. In de lifesciencessector hebben de meest voor de hand liggende therapeutische oplossingen of medische technologieën hun weg naar de eindgebruikers reeds gevonden. Vandaag richt de medische wereld zich daarom op het vinden van oplossingen voor veel complexere problemen. Niet zelden vraagt dat een combinatie van complexe medische of biologische innovaties én spitstechnologie. Kurt Hertogs (head innovation) en Alain Van Echelpoel (head strategic collaborations) van CMAST geven hun visie over een mogelijke aanpak.

 

Welke uitdagingen ervaart men bij het zoeken naar complexere oplossingen?

Kurt: “Dé grote uitdaging is dat de medewerkers van klassieke organisaties, door specifieke opleiding of ervaring, vaak slechts een deel van de kennis bezitten die nodig is om tot gesofisticeerde  oplossingen te komen. Het is absoluut noodzakelijk dat meerdere partijen, over de grenzen van de bestaande organisaties en sectoren heen, meer en efficiënter samenwerken om de echte transformational innovation van de toekomst uit te werken. De uitdaging is dan om een baanbrekend idee te laten uitgroeien tot een oplossing die ook de eindgebruiker bereikt. Bijvoorbeeld, waarom zou een oplossing voor de ziekte van Alzheimer geen combinatie van geneesmiddelen, nano-elektronica en persoonlijke coaching kunnen zijn, als we erin slagen onze hersenen (onze supercomputer) beter te begrijpen?”

Alain: “Regelgeving, spelregels omtrent intellectuele eigendom en de bestaande businessmodellen zijn ook allesbehalve ontworpen om deze complexe ‘multistakeholder-innovatieprojecten’ te ondersteunen.”

 

Steeds meer innovatieve projecten, intern opgestart in één bedrijf,
worden geconfronteerd met hun grenzen.

 

Op welke manier trachten jullie dat op te vangen?

Alain: “Wij zijn net ontstaan vanuit de visie om de ontwikkeling van veelbelovende lifesciencesprojecten te versnellen. Hiervoor werken we samen met wetenschappelijk of technologisch opgeleide projectmanagers of experten. Ze hebben geleerd hoe ze in een complex innovatieproject vooruitgang en omkadering kunnen creëren voor alle samenwerkende partijen. We vormen een brug tussen de partijen die, over de grenzen van hun traditionele sectoren heen, bij elkaar gebracht worden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wetenschappers uit zowel de academische als de farmaceutische wereld.”

 

Hoe maken jullie het verschil?

Kurt: “Maar liefst 85% van onze medewerkers heeft een master of doctoraatsopleiding genoten in life sciences, farmaceutische wetenschappen, (bio)medische wetenschappen, enz. Zij begrijpen hierdoor de taal van de verschillende partners en kunnen zich inleven in hun uitdagingen. Een ander deel van onze medewerkers heeft dan weer een zeer diepe expertise in ondersteunende rollen of specifieke expertisedomeinen.”

“Zo hebben we bijvoorbeeld grant management consultants aan boord die volledig op de hoogte zijn van de middelen die de Vlaamse, Belgische of Europese instanties ter beschikking stellen voor complexe innovatieve projecten. Zij zijn essentieel in het voorbereiden van het document dat de overheid kan overtuigen van het potentieel van dat idee en het businessplan dat erachter zit.”

 

Het is daarom noodzakelijk dat meerdere partijen, over de grenzen van de bestaande organisaties en sectoren heen, meer en efficiënter samenwerken om de echte transformational innovation van de toekomst uit te werken. 

 

Merken jullie een toename van het aantal sectoroverschrijdende innovatieprojecten?

Alain: “Steeds meer projecten, intern opgestart in één bedrijf, worden geconfronteerd met hun grenzen. Er is een groeiend besef om net daarom samenwerkingen aan te gaan om tot een goede oplossing te komen. Zelf werken we al jaren samen met flanders.bio om bedrijven uit verschillende sectoren met elkaar in contact te brengen en hen bewust te maken van de problematieken die ze delen. Daarvoor organiseren we workshops waar bedrijfsleiders en projectleiders kunnen samenkomen om ideeën uit te wisselen die hun projecten vooruithelpen. Ons doel is om de toenemende bewustwording te vertalen naar verdere samenwerkingen in experimentele voorbeeldprojecten.”

Kurt: “Veel hangt af van de bedrijfscultuur en de complexiteit van de uitdaging. Twee bedrijven uit dezelfde sector vinden elkaar vandaag sneller dan in het verleden, maar het blijft wel een uitdaging om elkaar te vinden over de grenzen van sectoren heen. Toch zien we dat de jongere generaties hier meer dan ooit voor openstaan. Mensen met goede ideeën zijn er genoeg, en die mensen samenbrengen in een effectieve samenwerking  is net onze passie!”

 

Wat brengt de toekomst?

Alain: “Transformational innovation in life sciences is een noodzaak voor de toekomst. We willen met onze expertise en projectmanagementmethodologie meer doen dan enkel diensten leveren. We gaan proactief op zoek naar bedrijven die, in samenwerking met anderen, meerwaarde voor patiënten en voor de gemeenschap kunnen opleveren. In de toekomst wensen we door de expertise die we opbouwen binnen ons team, ook actief te participeren of investeren in projecten waarvan we overtuigd zijn dat ze het verschil kunnen maken in de gezondheidszorg van morgen.”