Prof. Koenraad Debackere, verantwoordelijke R&D bij KU Leuven

Toch is er nog heel wat verbetering mogelijk. Prof. Koenraad Debackere, verantwoordelijk voor KU Leuven R&D, geeft zijn visie.

Vlaamse bedrijven dienen te werken aan groei

"De Community Innovation Surveys (CIS) van de Europese Commissie stellen vast dat Vlaanderen het goed doet, zeker wanneer we kijken naar de structuur van onze bedrijfspopulatie die gekenmerkt wordt door een sterk KMO-weefsel. We spelen mee in de Europese topgroep qua bedrijfsinnovatie en talentontwikkeling.

We zouden het aantal grote Vlaamse bedrijven echter verder moeten kunnen uitbouwen om internationaal nog sterker uit te hoek te komen. Zo kunnen we nog meer economisch voordeel halen uit onze investeringen in onderzoek en ontwikkeling . De economische waarde van bedrijven hangt immers samen met hun slagkracht op het vlak van innovatie én internationalisatie.

Er is dus nood aan een ecosysteem dat deze expansie beter ondersteunt. Tegelijk zorgt innovatie ook voor mogelijkheden tot groei. Er is dus zeker sprake van een wisselwerking. Zonder financiële middelen geen innovatie, maar zonder innovatie ook geen groei."

Vlaanderen speelt mee in de Europese topgroep qua bedrijfsinnovatie en talentontwikkeling

Innovatie op middellange termijn in combinatie met ‘discipline of scaling’

"Het is essentieel dat onze bedrijven voldoende blijven investeren in onderzoek en ontwikkeling. Ze moeten zich daarbij niet enkel richten op marktgerichte innovatie op korte termijn, maar ook op strategisch georiënteerd basisonderzoek dat hen de kracht geeft om op middellange termijn met vernieuwende producten en diensten naar de markt te trekken.

Hieraan dient dan de eerder vermelde ambitie om te groeien te worden gekoppeld. Deze ‘discipline of scaling’ houdt in dat onze bedrijven zowel operationeel als qua inzet, insteek en bedrijfsvoering de discipline hebben om aan schaalvergroting te doen.

Het doel moet zijn om als bedrijf de operaties en processen zo te organiseren dat het innovatieve product ook op grote schaal betrouwbaar, efficiënt en snel naar de markt en de klant kan worden gebracht."