Welke doelen heeft uw vereniging voor ogen?

"Het industriële onderzoek in België stimuleren, uitwisselingen van goede praktijken mogelijk maken tussen de leden en nauwer samenwerken met de Belgische universiteiten. De laatste jaren hebben we bijvoorbeeld 27 seminaries georganiseerd over innovatieprocessen. Ook onze samenwerking met universiteiten is erg belangrijk. Hun expertise in fundamenteel onderzoek vormt een essentiële basis voor toegepast onderzoek. Daarnaast stelt de industrie zich tot doel om concrete toepassingen te ontwikkelen binnen vijf tot tien jaar."

 

Wie is lid van uw vereniging?

"Onze leden zijn bedrijven uit uiteenlopende sectoren: de telecomsector (Alcatel-Lucent), de farmaceutische sector (GSK, Janssens Pharmaceutica, UCB …), de chemie (Solvay), de voedingssector (Coca-Cola, AB InBev), de bouw (Lhoist) enz. We hebben een twintigtal leden die samen zo’n 70.000 mensen tewerkstellen, van wie er 8.300 actief zijn in R&D. Het budget dat onze leden toekennen aan R&D vertegenwoordigt 60% van het totale onderzoeksbudget in de industriële sector in ons land."

 

Hoe is uw relatie met de universitaire wereld?

"De afgelopen vier jaar hebben we € 220.000 geïnvesteerd in 22 universitaire projecten, waarvan er 8 in de prijzen gevallen zijn. We hebben ook een programma ontwikkeld dat “Interdiciplinary Master of Science” werd gedoopt. Er namen 75 studenten aan deel, van wie er 27 een prijs in de wacht sleepten. Een ander programma heet "Multi-disciplinary thesis PhD" en ondersteunt doctorandi. Dankzij onze investeringen krijgen we enige inspraak in het onderzoek en kunnen we projecten suggereren die nuttig zijn voor onze leden."

 

U hebt die relatie tussen industrie en universiteiten vastgelegd in een charter

"Ja, twee jaar geleden hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met de tien grootste Belgische universiteiten. Het charter is bedoeld om zoekende talenten in ons land te stimuleren en te verrijken, bijvoorbeeld door studenten warm te maken voor een loopbaan in R&D. Hiermee kunnen we studenten ook beter laten kennismaken met de problemen waarmee onze bedrijven te kampen hebben. We willen ook samenwerkingsovereenkomsten met de universitaire wereld makkelijker maken."