In het consortium Victoris verenigen ze zich om de link tussen de wetenschap, het bedrijfsleven en de sportwereld te maken. Op die manier komen nieuwe en bruikbare technologieën tot stand en blijft waardevol onderzoek niet in de kast staan.

Victoris is een samenwerkingsverband tussen een twintigtal onderzoeksgroepen aan de UGent in de sport- en technologische wetenschappen, dat zich toelegt op innovatie in de sport. Ze streven ernaar zoveel mogelijk onderzoek te vertalen naar concrete en bruikbare producten in de sport, en werken hiervoor nauw samen met de bedrijfs- en sportwereld. 

Zo sporen ze interessante projecten en samenwerkingen op, leggen ze contacten tussen onderzoekers, bedrijven en sportclubs en brengen ze de juiste expertise samen om een project te realiseren. De projecten zijn divers en kunnen gaan over digitale technologie, kleding en schoeisel of voeding en supplementen.
 


Kristof De Mey, Business Developer bij Victoris, vertelt.Op welke manier komt een innovatief project tot stand?

“In de eerste plaats proberen we als consortium zelf opportuniteiten te detecteren en te herkennen. Vaak is het een onderzoeker zelf die contact opneemt met het consortium, omdat hij een technologie ontwikkelt die toepasbaar zou kunnen zijn in de sport.”

“Op die manier ontstaan er regelmatig samenwerkingen tussen uiteenlopende disciplines binnen de sport- en medische wetenschap. Zo kregen we bijvoorbeeld een vraag voor samenwerking van een professor in de Geografie die een model ontwikkeld had om interacties tussen bewegende objecten te analyseren en vergelijken. Dit model bleek ook toepasbaar te zijn op spelers op een voetbal- of basketbalveld.”

We hopen in de toekomst nog korter op de bal te kunnen spelen wat betreft nieuw te ontwikkelen technologieën in de sport.

 

“Het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook, waarbij een vraag of voorstel uit de bedrijfswereld zelf komt. Zo loopt er momenteel een project waarbij een bedrijf gespecialiseerd in fietsafstellingen samenwerkt met onze data science groep. Het bedrijf verzamelt grote hoeveelheden data over de positionering van de renner op de fiets, maar mist de specifieke expertise om de data te analyseren en te vertalen naar een verbetering van hun product. Dankzij de samenwerking met Victoris kunnen ze hun gegevens efficiënter en breder inzetten.”

 

Richt Victoris zich enkel op topsport?

“Innovatie in de sport is erg breed en beperkt zich zeker niet tot topsport alleen. We richten ons op alles wat met de sporter te maken heeft. We willen mensen aanzetten om te sporten, vermijden dat een sporter blessures oploopt en zorgen voor verbeterde prestaties. Uiteraard zit topsport daar ook bij, maar zeker niet uitsluitend.”

“Een mooi voorbeeld hiervan is het SportKompas dat kinderen helpt bepalen welke type sporten het best passen bij hun natuurlijke talenten en voorkeuren.”

 

Wat zijn de grootste uitdagingen van Victoris voor de toekomst?

“We hopen in de toekomst nog korter op de bal te kunnen spelen wat betreft nieuw te ontwikkelen technologieën in de sport. We willen bovenal  producten en diensten ontwikkelen waarvan we kunnen bewijzen dat ze ook effectief werken.”

“Ook hopen we het ondernemerschap binnen UGent nog verder te stimuleren, onze netwerken verder uit te breiden en Victoris internationaal op de kaart te zetten. Daarom gaan we een Adviesraad oprichten van experten uit de bedrijfswereld die ons zullen bijstaan om onze positionering binnen de sector nog te versterken.”
 

In samenwerking met: