• We tellen in België meer dan 200 farmaceutische bedrijven.
   
 • In totaal biedt de farmaceutische sector in België werk aan maar liefst 34.000 hoog gekwalificeerde werknemers.
   
 • 5,7% van de totale tewerkstelling in R&D in België gebeurt in de biofarmaceutische industrie. In Europa is dat 3,9%.
   
 • Tussen 2008 en 2014 stegen de investeringen van de farmasector in onderzoek en ontwikkeling met 25,2%, dit in vergelijking met 12% in Europa.
   
 • Het aandeel van de biofarmaceutische industrie in de totale investeringen van de privésector in onderzoek en ontwikkeling bedraagt 37%. In gans Europa is dit slechts 26,2%.
   
 • Dankzij deze blijvende investeringen van de farmaceutische industrie in innovatie, ook tijdens de afgelopen crisisjaren, steeg de tewerkstelling in R&D-departementen in België tussen 2008 en 2014 met 12%. In Europa daalde deze tewerkstelling daarentegen.
   
 • We nemen in Europa de vierde plaats in op het vlak van de productie van geneesmiddelen.
   
 • In Europa nemen we de tweede plaats in op het vlak van export. Bijna een zesde van alle EU-export van geneesmiddelen gebeurt vanuit België.
   
 • In 2014 werd voor een waarde van 39,9 miljard EUR geneesmiddelen en vaccins geëxporteerd vanuit België, wat een positieve handelsbalans opleverde van 7,8 miljard EUR
   
 • Wanneer we de export relateren aan de bevolkingsgrootte van de EU-lidstaten, staat België op de tweede plaats, na Ierland.
   
 • Maar liefst 52,4% van de omzet van de Belgische farmaceutische industrie wordt geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. In Europa is dat gemiddeld slechts 16,5%. We nemen in Europa hiermee de vierde plaats in en besteden in verhouding dus drie keer zo veel aan onderzoek en ontwikkeling dan het Europese gemiddelde.