Chemie

Op het vlak van chemie is zowel in Vlaanderen als wereldwijd het omzetten van CO² naar bruikbare chemische materialen een topprioriteit. Op deze manier slaan we immers twee vliegen in een klap: we halen de CO² uit de lucht en het water, en produceren tegelijk nieuwe bruikbare stoffen. Verder moeten de chemische processen nog efficiënter en duurzamer worden.

 

Energie

Voor wat betreft energie is de opslag ervan een grote uitdaging. We moeten efficiënte en op grote schaal realiseerbare manieren vinden om de groene energie van o.a. windmolens bij pieken te kunnen opslaan, om ze vervolgens wanneer het nodig is te kunnen inzetten. Deze opslag moet wel goedkoop zijn, anders biedt ze geen voordeel maar werkt ze kostenverhogend. Voorts wordt ook hard gewerkt aan de introductie van diepe geothermie in Vlaanderen.

 

Materialen

Materialen zijn onlosmakelijk gekoppeld met chemie en energie. Je kan energie immers omzetten in materialen en vervolgens opnieuw in energie. Hierbij is ook het hele verhaal rond duurzaam grondstoffenbeheer en het sluiten van materiaalkringlopen erg belangrijk. Het gaat hierbij niet enkel over technologische innovatie, maar ook over innovatie van businessmodellen.

 

Gezondheid

Via een verbetering van het leefmilieu, ziektepreventie en veiligheidsaspecten in de industriële sector moeten we inzetten op een betere algehele gezondheid. Dat gebeurt via o.a. nieuwe monitoringtechnologieën en biomoleculair onderzoek.

 

Landgebruik

Op het vlak van landgebruik is het belangrijk om dit accuraat in kaart te brengen, en het vervolgens in een economische context te bestuderen. Duurzaamheid omvat hierbij ook de bevolkingsgroei, grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Sensorische informatie, prognosemodellen en geo-informatie zorgen voor een wetenschappelijke en technologische onderbouw. Op basis daarvan kunnen dan complexe en ingrijpende keuzes worden gemaakt.