Daarom moeten we slim inzetten op onze sterktes en voluit gaan voor technologische innovatie. Wilson De Pril, Directeur-Generaal van Agoria Vlaanderen, legt uit.

Belang van technologische innovatie voor Vlaanderen

“We kunnen internationaal niet meer concurreren op kosten. Toch zijn we een kleine regio die voor zijn welvaart afhankelijk is van de export. Als we dus een hogere prijs willen vragen voor onze producten, dan kan dat enkel als die producten sterk vernieuwend zijn, een hoog kennisgehalte hebben en dus (groei)landen ook bereid zijn om die hogere prijs te betalen. Dit alles kunnen we enkel bereiken via een blijvende inzet op innovatie”, aldus De Pril.

Onze publieke R&D middelen zijn nog te weinig gericht op marktvalorisatie, zeker wanneer we dit vergelijken met andere landen wereldwijd

Vlaanderen in Europa

“In Vlaanderen spenderen we 2,46% van ons BNP aan innovatie. Vlaanderen moet echter de ambitie aanhouden om tegen 2020 3% te halen. Een positief signaal is alvast dat de overheidsmiddelen voor R&D stilaan weer wat stijgen. De Vlaamse regering engageerde zich in haar regeerakkoord om 1% te kunnen halen. De andere 2% moet worden gedragen door de bedrijfswereld.”

De Pril: “Wel zijn onze publieke R&D middelen nog te weinig gericht op marktvalorisatie, zeker wanneer we dit vergelijken met andere landen wereldwijd. Die focus op gericht onderzoek is cruciaal om internationaal het verschil te kunnen maken en economische groei te creëren.”

Vlaamse troeven

“Vlaanderen profiteert van een gezonde mix tussen industriële activiteiten en diensten omdat deze ervoor heeft gezorgd dat we zeer goed zijn geworden in de integratie van verschillende disciplines en technologieën. Vandaag komt het er op aan oplossingen te kunnen aanbieden i.p.v. losse producten, en dat kunnen we goed.

De Pril: “Door de combinatie van onze sterke bedrijven en sterke onderzoeksgroepen kunnen we internationaal het verschil maken in domeinen zoals mechatronica, nieuwe materialen, softwaretechnologie….. Daarom moeten we blijven inzetten op een nauwe samenwerking en synergiën tussen overheid, academische en bedrijfswereld.”