4 trends

1. Groeiende sector

De Vlaamse life science en biotech sector is een sterk groeiende en dynamische sector. De voorbije twee jaren zijn heel wat nieuwe en innovatieve spin-offs gelanceerd, wat uiteraard een positief signaal is voor wat betreft het groeipotentieel van deze sector.

2. Immuuntherapie biedt enorm potentieel

Vooral immuuntherapie is een onderzoeksdomein waarvan ontzettend veel wordt verwacht als een mogelijke manier om kanker te gaan bestrijden. Door het immuunsysteem te stimuleren wil men het aanzetten om zich te verzetten tegen bepaalde tumoren.

3. Internationale erkenning

De sector wordt alsmaar internationaler. Internationale investeerders zijn in toenemende mate actief in ons ecosysteem, om soms fors te investeren in innovatieve bedrijven en zelfs de lead te nemen om startups in een vroege fase te gaan ondersteunen. Dit toont dat Vlaanderen internationaal erkend wordt als een interessante regio waar nieuwe innovaties ontstaan.

4. Steeds meer overnames

Bovendien is er een groeiende interesse in overnames bij de alsmaar matuurder wordende Vlaamse biotech bedrijven. Terwijl ze vroeger eerder klein en R&D-gedreven waren, zijn zij nu in het stadium dat ze andere en zelfs buitenlandse bedrijven kunnen overnemen om nog verder en sneller door te groeien. Dit opent voor hen én voor de sector nieuwe perspectieven.

Verklaringen

De sterke positie van de Vlaamse life science en biotech sector is allereerst het gevolg van onze uitstekende kennisinstellingen. Deze sector is immers erg kennis gedreven. Het beste bewijs is dat de belangrijkste clusters ontstaan rond onze kennisinstellingen.

Het VIB draagt eveneens bij om nieuwe spin-offs te helpen oprichten en toponderzoek te consolideren. Maar ook grote groepen zoals Janssen Pharmaceutica vervullen een cruciale rol in dit ecosysteem. Tal van getalenteerde onderzoekers doen er waardevolle R&D ervaring op waarmee ze later kleine innovatieve bedrijven kunnen oprichten.

De overheid beschouwt de life science en biotech sector overigens als een strategische sector en hanteert daarom een lange termijn visie. Tenslotte zijn jonge startende bedrijven in de life science en biotech sector erg afhankelijk van risicokapitaal. Gelukkig beschikken we in Vlaanderen over een goed ontwikkelde kapitaalmarkt en zelfs enkele fondsen die specifiek investeren in life science en biotech.