Hoe werkt 3D-mapping precies?
 

Bonne: “Voor een slimme stad is het cruciaal om alles wat betreft het grondgebied, de mensen en activiteiten op kaart te hebben, zodat deze goed kunnen worden gemanaged. Tot recent gebeurde dat met 2D-kaarten, maar deze zullen in de toekomst 3D worden.”

“Vroeger ging men ter plaatse om vaststellingen en opmetingen te doen. De afgelopen 10 jaar zijn er met ‘Reality Capture’ echter nieuwe technieken op de markt gekomen die toelaten om alle mogelijke informatie over een locatie te verzamelen met behulp van sensoren (voornamelijk lasers en camera’s). Deze sensoren kunnen worden geplaatst op wagens, drones, backpacks, carts, vliegtuigen,…”

“Zo wordt de hele omgeving, binnen en buiten, met meer dan een miljoen punten per seconde in kaart gebracht en in de cloud bewaard, zodat de wereld om ons heen vanop kantoor of in een meeting kan geraadpleegd worden, en - al dan niet (semi)automatisch - kan worden verwerkt en geanalyseerd.”
 

Voorbeeld van een puntenwolk. Wordt gebruikt om een 3D-model van een stedelijke omgeving te genereren, zoals hier de Graslei in Gent.

 

Wat zijn de voordelen?
 

Bonne: “Ten eerste is er de tijdswinst door het reduceren van plaatsbezoeken. De kaarten kunnen ook sneller geactualiseerd worden. Een slimme stad is immers enkel mogelijk wanneer de referentiedata up-to-date zijn. Daarnaast worden de kwaliteit van data en werkprocessen en de veiligheid bij opmetingen verhoogd. Bovendien is er de grotere efficiëntie, want je krijgt toegang tot alle data waar en wanneer je maar wil.”

Van Cleemput: “Tegelijk is het haast even makkelijk hanteerbaar als Google Streetview, maar dan met een metrische betrouwbaarheid. Het kan zowel worden gebruikt voor inventarisaties als voor ad-hocmetingen (bijvoorbeeld in het kader van vergunningen). Bovendien kunnen overheden de gegevens in een hele reeks van administratieve workflows inzetten. Zo creëer je een maximale meerwaarde en herbruikbaarheid.”

 

Waarvoor kan het worden gebruikt?
 

Bonne: “Hoewel de 2D-kaart nooit volledig zal verdwijnen, staan we aan de vooravond van de doorbraak van 3D-mapping. Alle niveaus van overheden hebben voordeel bij het gebruik daarvan, zowel op het vlak van vergunningen, beschermde dorpszichten, het beheer en de beveiliging van het openbare domein, het voorbereiden van evenementen, enz. Ze geven immers een beter inzicht, waardoor administratie en beleid meer oordeelkundig kunnen omgaan met hun dossiers.”

Timothy: “Ook kan het een exact en actueel beeld geven van waar alle nutsvoorzieningen precies liggen en hoe het zit met de mobiliteitsvraagstukken. De politie kan er verkeersongevallen en plaats delicten minutieus mee in kaart brengen, om achteraf dan verder te onderzoeken. Ten slotte neemt het aantal ondergrondse registraties via GPR (Ground Penetrating Radar) toe.”
 

Puntenwolk ingekleurd volgens afstand. Hoe verder het object, hoe roder de kleur.

 

Hoe zorgen jullie ervoor dat iedereen mee is?
 

Van Cleemput: “Uiteraard klinkt dit allemaal heel complex, maar een Smart City oplossing hoeft dat niet te zijn. We hebben intussen al 20 jaar ervaring met het begeleiden van lokale overheden. Zo hebben we gemerkt dat met de komst van de omgevingsvergunning, veel administraties en burgers moeite hebben met de verplichting tot digital only. Wij helpen hen met Geoportaal Omgeving bij deze transitie. We trachten projecten en applicaties zo laagdrempelig mogelijk te maken. We omarmen daarvoor onder meer de bouwstenen van ‘Vlaanderen Radicaal Digitaal’ en zorgen voor zoveel mogelijk automatisering. Met de implementatie van ‘itsme’ verloopt het inloggen herkenbaar en veilig.”

“Het is bovendien belangrijk om oplossingsgericht te werken en niet enkel de overheid zelf, maar ook de burger te betrekken. Die burger moet zelfs als een centraal vertrekpunt worden gezien. Burger, administratie en beleid werken met hetzelfde platform. Afhankelijk van het profiel krijgt men toegang tot dossiers en mogelijkheden.”
 

Meer info over het geoportaal-platform vind je hier.

Meer weten over 3D-mapping? Klik dan hier.

 

Singapore en Stockholm geven het voorbeeld

Singapore en Stockholm zijn absolute voortrekkers in het globaal uitrollen van oplossingen voor smart cities. Orbit GT staat hen bij met de nodige 3D-mappingsoftware.

Door de duidelijke meerwaarde van 3D-mapping werkt Orbit GT samen met besturen van over de hele wereld. Onder meer in Singapore en Stockholm, twee toonaangevende smart cities, levert het de technologie aan om 3D-content te ontsluiten die andere instanties en bedrijven aanleveren. Op die manier zorgt het ervoor dat al die gegevens maximaal kunnen worden geëxploiteerd en gebruikt.

Lokale spelers

Het bedrijf stelt ook API’s ter beschikking aan lokale externe partijen, die deze dan inbouwen in de lokale workflows. In ieder land zijn die verschillend, waardoor er specifieke invulling nodig is. Lokale spelers zijn het best geplaatst om Orbit GT op dat vlak aan te vullen.

In Singapore voorziet Orbit GT de volledige ‘Smart Nation’ van 3D-mappingsoftware. Het departement ‘Land Administration’ gebruikt deze voornamelijk voor ruimtelijke ordening, parken en groenbeheer, transport en het beheer van de openbare ruimte. Ook Stockholm gebruikt de software voor alles wat betreft mobiliteit, openbare ruimte, groenbeheer en openbaar vervoer.