Het is niet evident om de juiste mensen te vinden, zeker niet binnen een snel evoluerende wereld als de IT-sector. De enorm snelle evolutie maakt het moeilijk om bij te blijven. Al jaren worden diensten zoals het ontwikkelen van toepassingen, het beheer van datacenters, het bedrijfsnetwerk, de IT-infrastructuur, enz. uitbesteed. Ondertussen is het belang van digitalisering in alle sectoren en alle delen van de bedrijfsvoering doorgedrongen. Daarnaast moeten IT-projecten steeds sneller resultaten opleveren. Het zijn allemaal factoren die een impact hebben op ‘outsourcing’.

 

Blockchain, AI en data-analyses

Outsourcing groeit in nieuwe domeinen. Blockchain, een technologie die het mogelijk maakt om tussenpersonen te vermijden, krijgt steeds meer belangstelling in bedrijven. Bovendien is er het potentieel van artificiële intelligentie. Veel bedrijven zijn zich nog niet bewust van de mogelijkheden, maar we merken dat er steeds meer proefprojecten en reële toepassingen worden opgestart. Daarnaast hebben bedrijven een grote nood aan inzicht in hun gegevens. Grote hoeveelheden data worden geanalyseerd en bewaard. De gegevens moeten gecombineerd worden, maar zitten verspreid over verschillende plaatsen. Ze worden zowel verwerkt in allerlei databases als in een ongestructureerde vorm, zoals in teksten en spreadsheets.

Alleen al voor elk van bovenstaande technologieën is er een snelgroeiende nood aan kennis en een tekort aan mensen met de juiste kennis.

 

GDPR

Digitalisering duikt op in alle bedrijfsafdelingen. Outsourcing is vandaag de dag dus niet langer enkel een aangelegenheid van IT-mensen.

In het kader van de GDPR, de nieuwe Europese privacywetgeving die in mei van kracht werd, moeten bedrijven zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens. Zomaar gegevens doorgeven of de beschikbare gegevens onvoldoende beveiligen is niet langer acceptabel. Deze verantwoordelijkheid kun je niet verleggen naar de aanbieders, bedrijven moeten hieraan de gepaste aandacht geven in hun relatie met hun IT-aanbieders.

 

Naar meer specialisatie?

De digitalisering duikt op in alle bedrijfsafdelingen. Zo zie je een toename van het uitbesteden van toepassingen voor facturatie, onderdelen van het aankoopproces, personeelsbeheer, enz. Steeds vaker is dus ook de ‘business’ betrokken bij outsourcing, terwijl het vroeger vooral een aangelegenheid van IT-mensen was.

Omdat het domein van IT en digitalisering zo sterk uitbreidt, kun je je de vraag stellen of het de IT-leveranciers zijn die een waaier aan diensten zullen aanbieden of dat de gespecialiseerde spelers aan belang zullen winnen.