We vroegen de laatste trends uit de IT-sector aan Jurgen Strijkers, managing director bij Computacenter.Trends gestoeld op noodzaak

Businessmodellen zijn onderhevig aan evoluties. De protectieve reflex die bedrijven ertoe aanzette om zoveel mogelijk intern te houden, verliest zijn waarde.
Strijkers: “Flexibele start-ups en andere gamechangers verplichten zelfs de meest logge mastodonten om over het muurtje te kijken. Wie op vlak van IT en digitalisering relevant wil blijven, erkent de meerwaarde van gespecialiseerde externe krachten. Niemand wil immers uit deze speedboot vallen.
 

 • Trend 1: inzetten op core business

Een vlotte (lees: razendsnelle) digitale omgeving is voor klanten een evidentie geworden. Het is niet langer zinvol om je daar als bedrijf in te willen onderscheiden. Daarom focussen bedrijven nu nog meer op hun eigen oorspronkelijke expertdomein. De digitale omgeving wordt beter uitbesteed aan betrouwbare experten.
 

 • Trend 2: luxepositie voor IT-personeel

Wanneer je core business niet om IT draait, is het onbegonnen werk om een aantrekkelijke werkgever te zijn. De arbeidsmarkt telt vandaag ruim 16.000 openstaande IT-vacatures. Alleen gespecialiseerde outsourcingbedrijven bieden IT-consultants wél de uitdaging en variatie die ze zoeken.
 

 • Trend 3: IT als volwaardig departement

IT krijgt meer en meer erkenning als een volwaardig business aspect; niet langer als een kost. IT speelt een cruciale rol bij de ondersteuning van iedere bedrijfspost. Steeds meer bedrijven ervaren de verrijkende kruisbestuiving tussen een eigen, open departement en externe specialisten.”

 

Onmiskenbare voordelen
 

“De voordelen die dit oplevert zijn merkbaar op micro- én macroniveau.

 • Een vlot digitaal systeem stimuleert employee engagement. Frustraties worden geëlimineerd en iedereen voelt zich ondersteund in een betrouwbare, soepele omgeving.
 • De focus op de core business leidt tot een algemene verhoging van de kwaliteit. Het spreekt voor zich dat meer investeren in je eindproduct of dienst een betere kwaliteit oplevert.
 • Klanttevredenheid stijgt. Zowel de betere kwaliteit van het product, als de service en communicatie worden als aangenamer ervaren. Dit uit zich uiteindelijk in klantenbinding en omzet.
 • De nieuwe, innovatieve wind van externe consultants werkt inspirerend en verruimt het perspectief.
 • Er is een grotere flexibiliteit qua capaciteit voor het IT-departement. Efficiënte bedrijven geven een kleine interne IT-cel maximale autonomie om zelf middelen efficiënt in te zetten.
 • Schaalbaarheid, flexibiliteit, snelheid én klanttevredenheid varen wel bij de inzet van strategische partners.”

 

Troeven in de picture, weerstand in de vuilbak
 

Strijkers: ”Het is evident dat een start-up makkelijker op de kar springt dan een decennialang gevestigd instituut. In België zijn we ook nog eens terughoudender dan in de ons omliggende landen. Om klanten hun initiële weerstand te overwinnen, zet Computacenter vooral in op:

 • Transparantie en inspraak: iedere stap wordt gezet in overleg met de klant.
 • Computacenter toont respect voor de bedrijfscultuur en -structuur van klanten en volgt de geijkte kanalen. Niemand wordt gepasseerd.
 • We zijn een trusted advisor, geen pletwals.
 • We benaderen iedere samenwerking als een gemeenschappelijk traject waarbij iedereen van iedereen leert.
 • We halen bedrijven diplomatisch uit hun comfort zone.”