Yashfeen Saiyid, Advanced Workplace Lead ProximusWat houdt de secure advanced workplace in?

Saiyid:  “Onder invloed van de millennials zal het verwachtingspatroon van werknemers over hun digitale werkplek sterk veranderen. Zo zullen we evolueren naar open collaboratieve werkplekken. Anderzijds wordt er steeds meer remote gewerkt. Om dat mogelijk te maken, heb je aangepaste tools en werkruimten nodig die hen op een veilige manier toelaten om te communiceren, toegang te hebben tot hun data en productief te blijven.”

“Ook de werkgever verandert. Je ziet een shift van routinetaken naar knowledge work waar creativiteit, teamwork en kritisch denken key zijn. Een secure advanced workplace geeft bedrijven de IT-applicaties en omkadering nodig om op deze trends een antwoord te bieden. Ze is voor ons één van de fundamenten om de digitale transformatie mogelijk te maken.”

Stiers: “De ervaring van u en ik die dagelijks de secure advanced workplace zullen gebruiken is allesbepalend. Er zullen steeds meer technieken ontstaan die gebaseerd zijn op AI, data analytics, chatbots, enz. Het zal zelfs zo ver gaan dat we op ieder moment van de dag de emoties en ervaringen van de eindgebruikers van de workplace in realtime kunnen gaan meten.”
 


Stefan Stiers, Head of Business Integration & ICT Outsourcing ProximusHoe koppelen jullie dat aan IT-outsourcing?

Saiyid: “Het voordeel van IT-outsourcing is dat je je kan focussen op de kerntaken. Alles verandert heel snel. Dat als IT-organisatie zelf volledig opvolgen, er een strategie voor bepalen, en daarvoor de nodige mensen en competenties voorzien, vormt een gigantische uitdaging. Het kan dus zeker voordelig zijn om daarvoor een beroep te doen op een partij die je daarin begeleidt, advies geeft en best practices toont.”

“Daarnaast zien we momenteel een sterke evolutie richting de public cloud. Dat houdt in dat het bouwen en runnen van bepaalde applicaties worden afgestaan. De public cloud zorgt voor een zekere standaardisatie, maar kan ook de drempel om meer interne activiteiten aan anderen over te laten (en dus te outsourcen) verkleinen.”

De public cloud kan de drempel verlagen om meer interne activiteiten aan anderen over te laten.

“Hoewel de public cloud hot is, is het voor klanten niet altijd duidelijk wat er vandaag en morgen mogelijk is in de public cloud en welke impact dat kan hebben op de beschikbare functionaliteiten, en dus hun bestaande manier van werken, SLA of security policies. We zien het als een belangrijke taak om de klant hier wegwijs in te maken.”

Stiers: “Deze evolutie naar standaardisatie wil echter niet zeggen dat er geen nood meer is aan integratie. De public cloud op zichzelf is immers geen heilige graal waarmee meteen alle problemen kunnen worden opgelost. Andere partijen blijven nodig, en de integratie wordt zelfs nog belangrijker.”

“Zo is er bijvoorbeeld een groot verschil tussen Office 365 in een professionele bedrijfsomgeving en onze Office 365 suite in een thuisomgeving. In een corporate omgeving komt daar een hele security laag bij, tal van user- en security-policies, integratiewerk,… En dat terwijl het toch gaat om een public cloud oplossing.”

“Vanuit een outsourcingperspectief zijn er end-to-end integratiecapabilities nodig om de securitylaag daarop te enten en daar bovendien added-value services, nieuwe diensten en specifieke applicaties bij aan te bieden. En die moeten dan vervolgens worden geïntegreerd. Daar willen wij met Proximus via outsourcing en integratiediensten op inspelen.”

 

Hoe passen jullie secure advanced workplaces toe in de praktijk?

Saiyid: “Om een klant richting outsourcing te begeleiden hanteren we een stappenplan. Klanten hebben er immers vaak geen idee van hoe ze moeten starten, wat mogelijk is, welke prioriteiten ze moeten stellen, hoe ze de veiligheid kunnen garanderen,… Op dat vlak kunnen we hen dus een added value bieden en kijken we welke snelheid en stappen voor hen het meest aangewezen zijn. Zo komen we tot een ideale en op maat samengestelde journey naar de secure advanced workplace. Dat is een oefening die best om de zoveel tijd wordt herhaald en bijgestuurd.”

De secure advanced workplace is één van de fundamenten om de digitale transformatie mogelijk te maken.
 

“Naast het leveren van advies, staan we eveneens in voor de implementatie, migratie en configuratie. Ook hebben we hierrond een dienstencataloog ter beschikking, gaande van een puur reactief servicemodel tot een volledig outsourcingmodel. Niet enkel voor de werkplekdiensten, maar ook voor onze andere IT-domeinen zoals datacenter, netwerk, cloud en applicaties.”

 

Wat blijft de grootste uitdaging?

Saiyid: “Een IT-applicatie zal enkel maar zin hebben als deze ook effectief wordt gebruikt. Dat maakt of kraakt de business case. Daarom is het cruciaal dat er ook wordt geïnvesteerd in de adoptie en change management. Daarbij bouwen we verder op wat we zelf hebben ondergaan. In onze eigen digitale werkplek transformatie vertrokken we vanuit een visie rond het creëren van een ‘fit for growth’ mindset. Op basis daarvan werd vervolgens een change traject op poten gezet waar de digitale werkplek tools ‘enablers’ waren om de verandering te ondersteunen.”

Stiers: “In ons outsourcingsmodel bieden we deze adoptie- en changediensten aan ter ondersteuning van onze klanten. Dat wil echter niet zeggen dat zo’n culturele verandering volledig kan worden geoutsourced. Het gaat eerder over een cocreatiemodel waarbij wij klanten de nodige tools, ideeën en adviezen geven. De klant heeft zelf ook een grote verantwoordelijkheid.”