Ben Vicca, Managing Director van CGI Belgium, geeft tekst en uitleg.
 

Wat is full IT-outsourcing en wat zijn de voordelen ervan?

“Als organisatie kan je kiezen om bepaalde deeldomeinen van je IT te outsourcen, bv. enkel bepaalde departementen of locaties. Je kan ook meer op horizontaal niveau werken en enkel de ERP-stack of de middleware uit handen geven. Bij full IT-outsourcing wordt een organisatie volledig end-to-end ontzorgd op vlak van IT over de verschillende geografieën, strategieën en technische layers heen. Het grote voordeel is dat er gemakkelijk synergieën ontstaan en dat er heel wat efficiëntieslagen kunnen  worden gemaakt.”

 

Hoe pakt CGI een outsourcingproject aan?

“De eerste stap is een uitgebreide consulting waarbij we onderzoeken hoe IT het best kan ingezet worden om de core business maximaal te ondersteunen. Wij staan ook in voor de volledige systeemintegratie en voor het operationeel houden van de IT-systemen op een efficiënte en economische manier. Met onze 42 jaar ervaring in systeemintegratie weten we exact waar het fout kan lopen en kunnen we hier perfect op anticiperen.”

 

Waar loopt het dan vaak fout?

Bij full IT-outsourcing wordt een organisatie volledig end-to-end ontzorgd. Wij prediken dat de klant zelf verantwoordelijk blijft voor de belangrijkste strategische thema’s.

“Onze ervaring heeft geleerd dat een slechte IT-governance de grootste oorzaak is van het falen van IT-outsourcingprojecten. Het is cruciaal om de verantwoordelijkheden goed vast te leggen. Wie beslist er over de IT-strategie of over welke standaarden gebruikt zullen worden? Wie zal de resultaten meten en analyseren? Welke regels worden er gebruikt voor change requests? Het zijn belangrijke aspecten die op voorhand bepaald moeten worden. Het is een risico voor bedrijven om alle verantwoordelijkheden uit handen te geven. Wij prediken dat de klant zelf verantwoordelijk blijft voor de belangrijkste strategische thema’s.”

 

Hoe borgt CGI haar expertise en kennis op het gebied van systeemintegratie en hoe verzilvert het haar intellectueel eigendom?

“Het gebeurt dat wij een project succesvol afronden en dat we de eigendomsrechten terugkopen van de klant. Vervolgens investeren we hierin om een generieke product solution te ontwikkelen die ook voor andere organisaties of geografieën kan dienen om gelijkaardige problemen op te lossen. De doorlooptijd van een nieuw project is vaak erg lang, omdat je altijd op obstakels botst. Als we daarna een soortgelijk project uitvoeren, kunnen we dezelfde oplossingen en CGI IP gebruiken, waardoor de doorlooptijd veel korter is.”