Meer uitleg door Mieck Vos, algemeen directeur VVSG.
 

Onze maatschappij maakt een grote digitale transformatie door. Slimme apparaten maken het leven aangenamer en efficiënter. Slimme verkeerslichten garanderen een vlotte verkeersdoorstroming, een monitoringsysteem brengt de waterstanden van waterlopen in kaart, we streamen een theatervoorstelling tot in het woonzorgcentrum, ANPR-camera’s vergemakkelijken het werk van de veiligheidsmensen, enz. Ook het belang van data groeit. Geconnecteerde apparaten genereren heel wat data die beleidskeuzes helpen vormgeven. Het inventariseren en openstellen van (stads)data kan nuttige informatie opleveren. Parallel hiermee zien we ook de beweging die mensen en diensten bewustmaakt van het omgaan met persoonsgegevens.
 

Samenwerking

Vlaanderen is klaar om de technologische innovatie te omarmen. Lokale besturen beseffen het belang ervan. Voor de subsidieoproep ‘City of Things’ van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen werden in de eerste aanmeldronde 114 projectideeën ingediend. Gemeenten beseffen ook dat ze dit best samen doen. Ze delen hun kennis en middelen en kopen samen slimme oplossingen aan. Om versnippering tegen te gaan en ervoor te zorgen dat álle gemeenten mee zijn, moeten we inzetten op onderlinge samenwerking, kennisdeling en opschaling van projecten. De hamvraag is niet wie de voorloper is; wel hoe we nog beter van elkaar kunnen blijven leren.


De hamvraag is: hoe kunnen we nog beter van elkaar blijven leren?
 

We weten nog maar half hoe groot de impact zal zijn van IT-technologieën zoals blockchain, artificiële intelligentie, kwantumcomputers, enz. Om hiermee voluit aan de slag te kunnen gaan, is er nood aan een aangepaste dienstverlening en vooral aan een wetgevend kader dat meer ruimte laat voor lokale beleidsruimte.
 

Slimme Vlaamse regio

Sterk leiderschap vertrekt vanuit een heldere toekomstvisie, de lokale identiteit en de behoeften van de burger. Dat is de basis van een slimme stad. Technologie is hierbij cruciaal. Investeren in data en technologie is dus noodzakelijk, maar ook erg duur. Een sterk partnerschap met Vlaanderen en de industrie is nodig om een slimme Vlaamse regio te realiseren. Lokale besturen willen mee financieren indien ze au sérieux genomen worden én ruimte krijgen voor innovatie en experiment. Het Smart City-verhaal is bij uitstek een verhaal van cocreatie tussen overheden, universiteiten en hogescholen, de industrie én de burgers. Een kwaliteitsvolle innovatie lokaal realiseren, bepaalt mee de armslag van de lokale democratie.
 

Ondersteuning

De volgende jonge generatie zit vol verwachtingen. Als netwerkorganisatie en belangenbehartiger van de lokale besturen, is het de rol van de VVSG om dat proces te versnellen en kwaliteitsvol te ondersteunen.