Bart Vercoutere, i-Cleantech Vlaanderen

“Door materialen te laten circuleren, waardoor een nieuwe industriële keten wordt geïnstalleerd, kunnen we ons BBP verhogen. Dit resulteert in veel nieuwe tewerkstelling. Om bijvoorbeeld wagens niet enkel te assembleren, maar ook te de-assembleren voor de recuperatie van materialen, zijn heel wat competenties nodig, alsook een industrieel apparaat dat we in Vlaanderen kunnen uitbouwen op basis van de industriële diversiteit die hier aanwezig is”, opent Vercoutere.

Voordelen op de hoogste niveaus

“Ook op het allerhoogste politieke niveau valt er voordeel te halen. Zo kunnen we ons dankzij een circulaire economie en het hergebruik van materialen minder afhankelijk maken van bepaalde regimes die niet kunnen worden vertrouwd op hun waarden en normen.”

“Demografisch en ethisch kunnen we het ons in Europa bovendien steeds minder veroorloven om massaal materialen te importeren uit andere werelddelen. We maken immers een alsmaar kleiner deel uit van de totale wereldbevolking. We zullen dus meer moeten doen met het materiaal dat we ter beschikking krijgen. Kortom, het loont op vele fronten om voor circulaire economie te gaan.”

Unieke kansen voor Vlaamse industrie en havens

“Vlaanderen bevindt zich in een unieke positie om in te spelen op de circulaire economie. We beschikken over een divers industrieel weefsel, naast de nieuwere diensteneconomie. Mits een investering in het herwaarderen en upgraden van deze industriële apparaten - die gemaakt zijn in functie van de lineaire economie - kunnen we een enorme waarde creëren”, aldus Vercoutere.

“Een klassieker is de non-ferro-industrie, waar we over unieke upcyclingcapaciteiten beschikken. Ook in de ferro-, aluminium- en papiersector staan er in Vlaanderen unieke fabrieken die met circulaire economie winsten maken. Op langere termijn zijn er nu innovatietrajecten opgestart die circulaire economie in Vlaanderen naar een hoger niveau zullen tillen. Ook onze havens moeten hun rol leren opnemen in de circulaire economie en inzetten op het wereldwijd laten circuleren van materialen.”