1. Baekeland-mandaat

Hiermee krijgen onderzoekers de kans om in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven een doctoraat uit te voeren. De overheid komt tussen voor de cofinanciering van de personeels- en werkingskosten.

 

2. Innovatiemandaat

Innovatiemandaten ondersteunen de valorisatie van de onderzoeksresultaten van postdoctorale onderzoekers naar een bedrijf. Zo wil men de brug slaan tussen de academische en de bedrijfswereld.

 

3. Kmo-haalbaarheidsstudie

Via deze gratis service krijgen Vlaamse kmo’s een onderbouwd inzicht over de mogelijkheden en haalbaarheid van een innovatie.

 

4. Kmo-innovatieproject

Ondernemingen genieten steun voor het realiseren van een innovatie die vernieuwend is voor het bedrijf én een duidelijke impact heeft op de bedrijfsactiviteiten. Een andere voorwaarde is dat de onderneming nieuwe kennis ontwikkelt, vergaart of creatief en intelligent toepast.

 

5. O&O-bedrijfsproject

Dit is een project van onderzoek of ontwikkeling dat wordt uitgevoerd door één of meerdere bedrijven. Het vertrekt vanuit een probleemstelling of opportuniteit waarrond verder kennis moet opgebouwd worden en die naar realisatie toe een belangrijke onzekerheid in zich draagt.

 

6. Sprint-project

Een sprint-project is een ontwikkelingsproject van eerder beperkte omvang dat het bedrijf, met het oog op een belangrijke innovatie, toelaat om nieuwe kennis te ontwikkelen of te verzamelen en intelligent toe te passen.

 

7. VIS-traject

Het doel van dit traject is om vanuit een probleemstelling of vraaggedreven opportuniteit op korte termijn innovatieve oplossingen aan te bieden die resulteren in veranderingen met een duidelijke meerwaarde voor een collectief van bedrijven.

 

8. ICON

Dit zijn interdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen externe partners en iMinds (het digitale onderzoekscentrum van Vlaanderen), Flanders Make (het strategisch onderzoekscentrum voor de maakindustrie), FISCH (de lichte structuur voor duurzame chemie), SIM ( het Strategisch Initiatief Materialen) en MIP (het Millieu Innovatie Platform).