Hoe is R-Connect tot stand gekomen?

Jan: “Mijn zus was initieel actief in de psychologische sector, terwijl ikzelf een economische achtergrond heb. We merkten echter hoe gelijklopend onze ervaringen met problemen waren in op het eerste gezicht toch wel zeer verschillende sectoren. Gaandeweg bleek dat de context wel verschillend was, maar de essentie dezelfde was. Onze gelijklopende visie deed dan ook het verlangen groeien om samen aan de slag te gaan.”

 

Op welke uitdagingen spelen jullie concreet in?

Els: “Het is geen geheim dat er weinig verbondenheid is tussen werknemers en bedrijven. Problemen met retentie, absenteïsme, de war for talent, burn-out/bore-out, stakingen, maar ook drugsproblemen en diefstal op de werkvloer zijn daar allemaal uitingen van. Afzonderlijke maatregelen hebben vaak geen of slechts een tijdelijk effect. Wat bedrijven niet zien, is dat deze problemen een gemeenschappelijke grond kennen.”

 

Hoe kan dat worden opgelost?

Het is geen geheim dat er weinig verbondenheid is tussen werknemers en bedrijven.

Jan: “We dienen te evolueren naar een meer horizontale structuur. Dat wil niet zeggen dat er geen leiders meer nodig zijn. Het gaat voornamelijk over de manier waarop leiderschap uitgeoefend wordt, over de manier waarop we ons verhouden tot anderen waarin communicatie - in de betekenis van ‘interactie tussen mensen’ - een sleutelwoord vormt. Zowel onderzoek als de realiteit tonen positieve effecten voor zowel het bedrijf als voor de werknemers indien men zich goed voelt op het werk, indien men zich gehoord en betrokken voelt, of met andere woorden indien men zich ‘verbonden’ voelt.”

 

Op welke manier innoveren jullie in deze markt?

Els: “Door onze ‘visie’ enerzijds en ‘nazorg’ anderzijds. De heersende moeilijkheden zijn geen losstaande feiten, maar maken deel uit van een algemeen onderliggende structuur. Blind blijven voor de oorzaak, zorgt ervoor dat moeilijkheden alleen maar verschuiven, waardoor men enkel brandjes blijft blussen. Het bereikbaar zijn en blijven, is een absolute prioriteit. Het doel is om een betere werkomgeving te creëren, wat zich eveneens vertaalt in een kostenbesparing voor het bedrijf.”

“R-Connect helpt organisaties bij het reorganiseren van de bedrijfsstructuur door middel van opleidingen, coaching en consultancy. Het doel is steeds een effectieve verandering, wat nagegaan wordt door gebruik te maken van de absenteïsmecijfers als maat voor de effectiviteit van onze interventie.”
 

In samenwerking met: