Gesprek met Nicolas Vautrin, Team Leader Industrial Research and Innovation Team bij Innoviris.Op welke manieren stimuleert Innoviris ondernemerschap en innovatie?

“Sinds de stichting van Innoviris is de financiering van bedrijven één van onze hoofdactiviteiten. Vooral de afgelopen drie jaar hebben we ons hier extra op toegespitst. Het Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020 heeft immers heel wat middelen vrijgemaakt om onze acties voor bedrijven te ontwikkelen en te versterken. Zo willen we toekomstige kampioenen helpen groeien. Innovatie is de toekomst van onze regionale economische ontwikkeling.”

“Sinds 2014 heeft Innoviris haar activiteiten op het vlak van de financiering van bedrijven verdubbeld. In 2014 hadden we een budget 12 miljoen euro, in 2017 was dat al gestegen tot 22 miljoen euro. Dat heeft ons toegelaten om onze aanwezigheid op het terrein te versterken, meer bedrijven te laten kennismaken met onze diensten en hen beter te adviseren omtrent de toegang tot financiering."

"We hebben ook nieuwe programma’s opgezet rond open innovatie en kennistransfer. Daarnaast hebben we een compleet hulppakket samengesteld voor start-ups. Brussel heeft immers de grootste dichtheid van start-ups in België. Maar liefst 30% van de Belgische startups is gevestigd in Brussel.”

 

Wat doen jullie zoal voor start-ups?

“Sinds 2012 is er de ‘Rise’-projectoproep, die de meest innovatieve jonge Brusselse ondernemingen in de kijker zet. Hiervoor wordt jaarlijks anderhalf miljoen euro ter beschikking gesteld van drie start-ups. De oprichting van een innovatieve onderneming is een grote uitdaging, vooral in de technologische sector. Er gaan heel wat kosten mee gepaard op het vlak van onderzoek, ontwikkeling, opstart, commercialisatie, enz. Met Rise hebben we daarom een programma specifiek op maat van start-ups samengesteld. We financieren daarbij gedurende twee à drie jaar niet enkel de ontwikkeling van een product, maar een volledige innovatiestrategie.”

Veel start-ups falen omdat ze hun businessstrategie niet hebben gevalideerd vooraleer ze hun producten of diensten lanceren in de markt.

“Met het gloednieuwe programma ‘Start’ richten we ons bovendien op de technische (proof of concept) en businessvalidatie (proof of business) van toekomstige projecten en diensten. We stellen hierbij een budget ter beschikking voor de nodige validaties, en achteraf worden deze beoordeeld door een jury bestaande uit experten van Innoviris en het bedrijfsleven. Deze ondersteuning is er gekomen vanuit de realisatie dat veel start-ups falen omdat ze hun businessstrategie niet hebben gevalideerd vooraleer ze hun producten of diensten lanceren in de markt. Vaak blijkt dan uiteindelijk dat er minder vraag is op de markt dan werd aangenomen, waardoor de zware investeringen in R&D niet voldoende renderen.”

 

Welke initiatieven zijn er voor bestaande bedrijven?

“Voor hen zijn er onder andere de innovatiecheques, die kleine ondernemingen toelaten om voor specifieke prestaties een beroep te doen op onderzoekscentra. Vanaf volgend jaar zullen alle universitaire labo’s en onderzoekscentra in de regio hieraan meedoen. Verder werken we veel samen met Finance Brussels, dat zich inzet rond de financiering van Brusselse bedrijven vóór de commercialisatie.”

Innovatie is de toekomst van onze regionale economische ontwikkeling.
 

“Deze samenwerking laat toe om een betere continuïteit te bieden op het vlak van financiering. Hieruit is overigens ‘Bruseed’ ontstaan, waarbij we de krachten bundelen om innovatieprojecten van Brusselse KMO’s uit speerpuntdomeinen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vlotter op de markt te krijgen.”

 

En wat met de academische sector?

“Ook voor de academische sector zijn er tools. Zo hebben we met ‘Launch’ een programma voor de financiering van spin-offs die het wetenschappelijk onderzoek van onze Brusselse universiteiten trachten te valoriseren. Met ‘Team Up’ willen we de samenwerking tussen academici en ondernemers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stimuleren. Zo kunnen beide partijen hun kennis versterken en de transfer van intellectueel eigendom vanuit academisch onderzoek naar de bedrijfswereld verzekeren. Het uiteindelijke doel is de ontwikkeling van prototypes die kunnen leiden tot nieuwe zakelijke opportuniteiten.”

 

Rond welke thema’s wordt er dan zoal samengewerkt?

“Het is uiteraard belangrijk dat er gemeenschappelijke thema’s worden gevonden die voor beide partijen belangrijk zijn. Eind 2016 deden we een eerste oproep rond artificiële intelligentie (AI). Dat thema was relevant voor zowat alle sectoren, waardoor maar liefst 35 geïnteresseerde partijen zich aanmeldden en we voor 12 miljoen euro projecten financierden. Brussel was een van de eerste regio’s die een investering van die omvang deed in AI.”

“Een tweede oproep in 2018 ging in op gedecentraliseerde en verdeelde systemen. Ook wat dat betreft, is er in heel wat sectoren een enorm potentieel. Het laat vaak immers flexibelere, veiligere en veerkrachtigere oplossingen toe. Momenteel werken we aan een derde oproep rond voorspellende geneeskunde, die begin 2019 zal worden gelanceerd.”
 

In samenwerking met: