Een belangrijk aspect als we het over ‘het werken van morgen’ hebben, is zelforganisatie. Door werknemers meer autonomie te geven, kunnen ze zelf hun werk plannen en krijgen ze meer verantwoordelijkheid over het eindresultaat. Belangrijk is wel dat een duidelijk kader gecreëerd wordt waarbinnen personeel aan de slag kan. Het vraagt ook een mentaliteitswijziging op alle niveaus van een organisatie. Werknemers moeten zelf leren nadenken over hoe ze hun werk het best organiseren. En voor het middenmanagement moet vaak een heel nieuwe invulling van hun job gezocht worden, omdat zij veel van hun taken zien verdwijnen richting hun teams. Ze nemen minder operationele taken op, leggen zich meer toe op teamontwikkeling en nadenken over de toekomst van de organisatie.

Niet meer terug naar vroeger

Maar waarom zo’n ingrijpende veranderingen doorvoeren wanneer veel werknemers en managers geen problemen hebben met het huidige systeem? “Afscheid nemen van een oude bedrijfscultuur en de traditionele manier van werken is soms lastig. Het is nieuw en vreemd. Maar doorgaans zien we wel dat mensen die de kans hebben gekregen om ervan te proeven niet terug willen naar hoe het vroeger was. Ze genieten van het vertrouwen en de waardering en ervaren opnieuw dat hun job zinvol is”, zegt Mieke Vangramberen, Algemeen Directeur van Flanders Synergy, dat innovaties op het vlak van arbeidsorganisatie in Vlaanderen wil bevorderen en bedrijven daarin begeleidt. “Maar ook de bedrijfsresultaten verbeteren. Zo zagen we vrij recent bij een producent van lichtschakelaars een stijging van 19% in de productiviteit toen zij hun afdeling manuele assemblage hervormden.”

Sneeuwbaleffect

De grote revolutie in arbeidsorganisatie is nog niet voor morgen, maar specialisten merken wel dat er stilaan meer vraag naar komt. Bedrijfsleiders zien in dat ze hun personeel niet tot aan hun pensioen op dezelfde manier kunnen tewerkstellen. Werknemers zijn vragende partij om van thuis uit of gewoonweg flexibeler te kunnen werken. Als meer bedrijven de stap zetten om zich te herorganiseren, kunnen hun concurrenten niet achterblijven om van het werken van morgen ook al een beetje de realiteit van vandaag te maken.