Ondernemerschap, O&O en ontwerpvaardigheden in combinatie met het juiste zakenmodel helpen om een maximale waarde te genereren uit nieuwe ideeën. Innoverende bedrijven hebben tijdens een economische crisis de hoogste overlevingskansen en overklassen hun concurrenten in periodes van economische groei.

Een goede definitie van innovatie is het omzetten van creativiteit in economische toegevoegde waarde. Waarde in de zin van winst en tewerkstelling. Innovatie is dus meer dan alleen maar een goed idee hebben. Goede ideeën zijn natuurlijk een noodzaak, maar zonder een goed proces om deze te testen, te verfijnen en vervolgens te gaan implementeren, zijn ze waardeloos. Het succes van een innovatie betekent dan ook het meten van de impact ervan op de productiviteit, de verkoopscijfers en op de groei van de onderneming.

 

Opleiding

Zoals gezegd begint innovatie met een goed idee. En goede ideeën komen van goed opgeleide mensen. Mensen die bestaande zaken in vraag durven te stellen, mensen die zelfs de vraag in vraag durven te stellen. Personen die in plaats van een bestaand ontwerp steeds verder te verfijnen, durven te zeggen: ‘is dit wel de juiste oplossing voor wat we willen oplossen’? 

Die mensen heeft Vlaanderen zeker. Zowel in de onderzoekscentra als bij de creatieve en innovatieve bedrijven. Onze onderzoekscentra boeken schitterende resultaten en behoren daarmee tot de wereldtop. We beschikken over gedreven en innovatieve ondernemers, maar toch is er nog ruimte voor verbetering. De doorstroming van die onderzoeksresultaten naar het bedrijfsleven kan beter, beiden vinden elkaar nog te weinig. Hier liggen kansen om de aanwezige kennis nog meer om te zetten in innovatieve producten en diensten. Ondernemers moeten meer de weg vinden naar onderzoekers - en omgekeerd - zodat uit die wisselwerking de ontstane en aanwezige kennis sneller en beter kan worden gevaloriseerd.

 

Een goede definitie van innovatie is het omzetten van creativiteit in economische toegevoegde waarde. Waarde in de zin van winst en tewerkstelling

 

Bedrijfscultuur

Succesvolle bedrijven zien innovatie niet als iets dat je er even bij neemt. Het maakt deel uit van hun bedrijfscultuur en van hun strategie. Ze stellen mensen tewerk die begaan zijn met hun bedrijf en die de kans krijgen om zaken in vraag te stellen en desnoods te falen, zolang er maar lessen uit worden getrokken.

Innovatieve bedrijven denken ook aan het beschermen van hun intellectueel eigendom en hebben daar een strategie rond uitgewerkt. Voor sommige kan dit het nemen van octrooien zijn, wat hen een competitief voordeel geeft dat ze dan kunnen omzetten in economische waarde. Voor anderen kan dit betekenen dat ze geen octrooien nemen, maar sneller ontwikkelen dan hun concullega’s en hen zo steeds een stapje voorblijven.

 

Ondersteuning

Vlaanderen heeft zijn innoverende ondernemingen heel wat te ondersteuning te bieden. Er zijn bijna 200 kennisinstellingen met meer dan 1.000 medewerkers. Er zijn financiële middelen, zoals leningen, risicokapitaal en subsidies. Daarnaast zijn er de bedrijvencentra, incubatoren en ondersteunende projecten voor innovatie en ondernemerschap. Momenteel wordt er gewerkt aan een vereenvoudiging en stroomlijning van al deze maatregelen, met als doel deze duidelijk naar de ondernemers te brengen, zodat zij laagdrempelig toegang krijgen tot dit alles. Vlaanderen is een innovatieve regio en heeft alles in huis om zijn positie nog verder te versterken.