Promotie van onderzoek en innovatie bij jongeren

Om jongeren warm te maken voor jobs in de zogenaamd STEM-cluster (Science, Engineering, Technology and Mathematics) is het essentieel dat ze zo vroeg mogelijk in contact komen met de realisaties van de verschillende aspecten van die cluster. Sensibiliseringsacties maken jongeren warm voor een carrière in de wetenschap. Ze brengen jongeren dichter bij wetenschap en breken met oude clichés. Deze acties worden georganiseerd door gespecialiseerde vzw's of door de scholen zelf. Het Brussels Gewest biedt een hele reeks van subsidiemogelijkheden aan. Zo konden leerlingen van het Sint-Pieterscollege in Jette bijvoorbeeld al eens ervaren wat er allemaal komt kijken bij ruimtevaartprojecten of kunnen leerlingen zich meten in wiskunde- of fysica-olympiades. En daarnaast wordt in april van 2018 ook voor de eerste keer een driedaags wetenschapsfestival georganiseerd, waar spectaculaire experimenten zullen gecombineerd worden met open labo’s en tentoonstellingen. Het festival zal drie dagen duren, waarvan één dag specifiek voorbehouden wordt voor scholen.

 

Het grote publiek sensibiliseren

Het Brussels Gewest tracht zijn inwoners zoveel mogelijk op de hoogte te houden van de nieuwste wetenschappelijke trends. Wetenschapscommunicatie voor het grote publiek gebeurt aan de hand van een vulgarisering van concrete onderzoeksresultaten. Zo kunnen duizenden Brusselaars in april terecht op het wetenschapsfestival. Op vrijdag worden de Brusselse scholen er ontvangen, in het weekend kunnen alle andere Brusselaars er terecht. Ze kunnen er deelnemen aan debatten, rondetafelgesprekken, atelierbezoeken, enz.

 

‘Living labs’ of proeftuinen

Via het concept van de living labs schakelen onderzoekers individuele gebruikers of groepen van gebruikers in om ideeën te testen en daarover feedback te krijgen. Op die manier komt een belangrijk deel van de doelgroep al op een intensieve manier in contact met technologische of wetenschappelijke innovaties. Bovendien worden gebruikers ook in staat gesteld om bij te dragen aan de uitwerking van het nieuwe concept. In Brussel zijn onlangs een aantal programma’s opgestart die gericht zijn op sociale innovatie en heel duidelijk gebruikmaken van de ‘proeftuinmethodiek’. Zo is er ‘Test it’, dat als doel heeft om betaalbare oplossingen te vinden voor renovaties in het Brusselse woonpatrimonium. In het living lab wordt de energie-efficiëntie van de renovaties geëvalueerd door het testpubliek. Het concept van de ‘living labs’ komt ook nadrukkelijk aan bod in ‘Co-create’, een programma waarin onderzoekers samen met Brusselaars op zoek gaan naar de invulling van de stad van de toekomst: hoe kunnen we ervoor zorgen dat in Brussel een duurzame leefomgeving tot stand gebracht wordt?