Jef Staes, auteur en innovatiearchitect, licht zijn vernieuwende visie toe.
 

“Bedrijven en organisaties willen gewapend zijn voor de toekomst, maar vaak kiezen ze hierbij voor strategieën die vooral vasthouden aan het verleden. Hun invulling van toekomstgerichte competenties blijkt archaïsch. Met de enorme beschikbaarheid van informatie en kennis, hebben gepassioneerde mensen hun benodigde inzichten, data en vaardigheden maar voor het oprapen in een proces van permanente leermomenten. Met het nodige talent worden mensen zo op eigen houtje deskundig en innovatief. Dat staat haaks op het klassieke ‘onderwijs, diploma, job’-verhaal, waarbij mensen worden afgerekend op vroegere verwezenlijkingen en hierdoor een bepaalde positie verwerven. Waar vroeger vooral discipline en intelligentie bepalend waren, zien we nu een verschuiving naar aspecten zoals passie en talent. Wie gepassioneerd is, blijft grenzen opzoeken, zichzelf uitdagen en zelfs ‘afzien’ om te groeien. Talent bepaalt het succes waarin dit resulteert. Zonder passie en talent, zijn discipline en intelligentie irrelevant.

 

Disruptieve ideeën versus het machtsdefect

Eigen aan mensen die gestuurd worden door passie en talent, is hun lef om grenzen te verleggen en creatief te zijn. Dat leidt tot belangrijke disruptieve ideeën, die alles in vraag stellen en hierdoor zelfs als provocatief worden geïnterpreteerd. Dit nieuwe potentieel botst op een hardnekkig obstakel, dat ik het ‘machtsdefect’ noem. Dat is een soort kwadrant waarin: kunnen, niet kunnen, mogen en niet mogen, bepalen wie de lijnen uitzet. Vandaag worden er nog teveel sturende posities ingevuld door mensen die wel mogen, maar niet noodzakelijk kunnen: mensen die met discipline en intelligentie hun strepen verdienden, hierdoor macht verwierven en zich eraan vastklampen. Vele gepassioneerde jonge talenten kúnnen het zeer goed, maar mogen niet. Echte competentie staat voor kunnen én bevoegd zijn, en daar wringt het schoentje nog te vaak.

 

Nood aan visionaire CEO’s

Het counteren van dit machtsdefect ligt in handen van de CEO’s. Als zij de meerwaarde van getalenteerde en gepassioneerde vernieuwers niet erkennen, vallen ze gegarandeerd uit de boot. Zij moeten een prikkelende visie formuleren die de weerstand van de gevestigde orde breekt en young potentials in alle vrijheid hun talent en passie laat botvieren. Leren en ontwikkelen doen deze mensen iedere dag. De focus op training en development moet veranderen in het doelgericht inzetten op de kracht van disruptieve ideeën.”