Peter Bresseleers, CEO van het automatiseringsbedrijf INDEFF, ziet enorme mogelijkheden in de nieuwe toepassingen, maar pleit ervoor om ook de basisautomatisering niet uit het oog te verliezen.


 

Op welke manier zijn jullie betrokken bij Industry 4.0?
 

“We hebben 3 business units. Eerst en vooral leggen we ons toe op de zuivere industriële automatisering: het automatiseren van bedrijfsprocessen via de geijkte systemen zoals PLC’s en Scada. Daarnaast passen wij ook MES-oplossingen toe om het productieproces in kaart te brengen en tot slot is er dan de nieuwe technologie Industrial Internet of Things (IIoT). De combinatie van deze 3 pijlers, die we samenvatten in onze baseline ‘Countless parts, one flow’, is voor INDEFF de basis van industrie 4.0.”

 

Wat is het belang van de MES-systemen binnen de automatiseringsprocessen?
 

“MES (Manufacturing Execution Systems) was een eerste grote softwaredoorbraak om meer inzicht te verkrijgen in de productieprocessen: Bills of Materials (BoM) worden beheerd, productieorders worden opgevolgd, alle productie-informatie wordt opgeslagen en in rapporten of dashboards gezet. Door de kantoorprocessen te koppelen aan de werkvloer in een industriële omgeving, krijg je realtime interactie. Communicatie via papier of excelbestanden is niet langer nodig, waardoor een grote vooruitgang kan worden geboekt op het vlak van efficiëntie en stressability: de informatie vanuit het productieproces wordt veel beter in kaart gebracht.”

 

En hoe sluit IIoT daarbij aan?
 

Industriële processen hoeven niet langer verplaatst te worden naar lageloonlanden, maar kunnen hier bij ons blijven of terugkeren.

“IIoT houdt een verregaande digitalisering in. Wij zijn daar al in 2015 mee gestart en kunnen nu al vaststellen dat het ongekende mogelijkheden biedt op het gebied van connected supply chain, remote monitoring, predicitive analytics en augmented reality. Een toenemende connectiviteit kan de monitoring van de machines en processen zeer efficiënt maken, want de technologie zal voorspellen wanneer het onderhoud moet plaatsvinden. ELITE, een researchproject waar INDEFF bij betrokken is en dat gecofinancierd wordt door het Agentschap Innoveren & Ondernemen en imec, focust ook op zogenaamde ‘predictive maintenance’, waarbij via algoritmes voorspellingen kunnen gemaakt worden wanneer een machine onderhoud nodig heeft. Ook in de maakindustrie is IIOT door de extra connectiviteit een enorm voordeel.”

 

Is IIoT de enig zaligmakende optie in de toekomst?
 

“Zo sterk zou ik het niet willen stellen. De verwachtingen omtrent IIoT zijn hooggespannen en worden al deels ingelost, maar er is ook nog veel werk op het vlak van de basisautomatisering. Als die basis goed functioneert, heb je vaak een quick-win. Via IIoT kun je dan nog extra meerwaarde creëren in je organisatie. De basisautomatisering levert immers alle belangrijke tools voor een doorgedreven gegevensanalyse binnen een IIoT-omgeving. Ook de MES-oplossingen spelen nog steeds een belangrijke rol. Als alle componenten tussen de productievloer en het kantoor vlekkeloos aan elkaar gelinkt zijn, biedt een MES-oplossing onmiddellijk voordelen. Zo hebben wij er voor verschillende klanten in de voedingssector al geregeld voor kunnen zorgen dat recalls beperkt konden worden als bleek dat er ergens in het productieproces een probleem was. In de periode voor de MES-implementatie was dat onmogelijk. Ook KMO’s zijn volop aan het automatiseren. Onlangs heeft INDEFF een complete MES-implementatie gedaan in een bedrijf met slechts 20 werknemers, en ook daar rendeert dit.”

 

Vereisen de nieuwe automatiseringsontwikkelingen hogere eisen van de gebruikers?
 

“In principe leven we anno 2018 in een tijd waarin dergelijke software herkenbaar is voor de meesten onder ons. De stap om in een fabrieksomgeving aan de slag te gaan met dergelijke machines is nu veel kleiner dan 20 jaar geleden. Toen moest je vaak nog verschillende personeelsleden met hand en tand uitleggen wat de basisprincipes van een pc waren. De huidige automatiseringssoftware kan intuïtief bediend worden, zodat iedereen op de werkvloer daar makkelijk in begeleid kan worden. We hechten daar ook zeer veel belang aan. Als je een user interface maakt, dan weet je dat mensen daar misschien nog 10 jaar mee moeten werken.”

“Anderzijds is het momenteel voor productiebedrijven niet altijd makkelijk om geschikt personeel te vinden. Je zal mij nooit horen zeggen dat de werknemers vervangen moeten worden door machines - de mens heeft wel degelijk nog een rol te spelen in het productieproces - maar in sommige situaties kunnen automatiseringsprocessen garant staan voor de kwaliteitsbewaking. Bedrijven die dat niet doen, moet telkens op zoek gaan naar de juiste mensen die weten hoe het product er van a tot z uitziet.”

“Het grote voordeel van automatisering in het industry 4.0-tijdperk bestaat erin dat je inzicht krijgt in de eigen bedrijfsprocessen. Operatoren worden beter begeleid om hun taken uit te voeren, productie-informatie is voor iedereen beschikbaar, kwaliteit en performantie nemen toe. Industrie 4.0 kan weleens een opmerkelijke kentering teweegbrengen: het kan ervoor zorgen dat de industriële processen niet langer worden verplaatst naar lageloonlanden, maar hier bij ons blijven of terugkeren.”