“Met 11.000 rechtstreekse arbeidsplaatsen is de sector machinebouw en mechatronica een belangrijke schakel in de West-Vlaamse economie”, vertelt Jos Pinte, expert bij de Fabriek voor de toekomst Machinebouw & Mechatronica. “Deze cluster vertegenwoordigt maar liefst 40% van de Vlaamse tewerkstelling in mechatronica.”

 

Wat moeten we ons voorstellen bij een Fabriek voor de Toekomst?
 

“De Fabrieken voor de Toekomst zijn unieke samenwerkingsprojecten tussen overheid, kennisinstellingen en de bedrijfswereld met focus op de sterke industriële clusters in West-Vlaanderen. Het is een mooi voorbeeld van hoe deze wisselwerking tot concrete bedrijfsgerichte resultaten kan leiden. Elke partij zet zijn specifieke competenties in. Deze werking vormt de ideale voedingsbodem voor de verdere ontwikkeling vanuit West-Vlaanderen van vijf kernsectoren met groeipotentieel: nieuwe materialen, voeding, blue energy, zorgeconomie en machinebouw & mechatronica.”

 

Wat is het hoofddoel van de Fabrieken voor de Toekomst?
 

“We willen bedrijven in de genoemde kernsectoren toegang geven tot technologische innovatie, kennis en knowhow. Het partnership van de Fabrieken voor de Toekomst helpt bedrijven om hun productieproces en service te optimaliseren, geeft toegang tot de nieuwste technologieën en verschaft de nodige infrastructuur en expertise om nieuwe ideeën te onderzoeken. Ook vraagstukken rond internationalisering worden beantwoord. Voor de sector machinebouw & mechatronica werd in 2016 een toptechnologiecentrum opgericht.”

 

Hoe helpt dit centrum de West-Vlaamse bedrijven uit deze sector?
 

“Het competentiecentrum wordt ondersteund door alle belangrijke kenniscentra - KU Leuven, UGent, Howest, VIVES en Sirris - en hanteert een bedrijfsgerichte benadering. Er wordt ingezet op verschillende thema’s, zoals flexibel assembleren, slimme productieorganisatie met sensortechnologie, augmented en virtual reality, nieuwe businessmodellen, innovatie in manufacturing en industrie 4.0. Bedrijven kunnen gebruikmaken van de aanwezige knowhow, inspiratie opdoen aan de hand van concrete bedrijfscases en nieuwe tools uitproberen op de demo- en testinfrastructuur.”

“We zien dat de samenwerking tussen bedrijven en onderzoekscentra fors is gegroeid. Momenteel worden er 40 bijkomende onderzoekers aan de West-Vlaamse kenniscentra tewerkgesteld die in de sector mechanica & mechatronica onderzoek uitvoeren voor de bedrijven. Ook de samenwerking tussen de bedrijven onderling - vooral kmo’s en toeleveranciers - heeft met dit centrum een enorme boost gekregen.”