1. Valpredictie dankzij wearables

Meer dan een derde van alle 65-plussers valt minstens één keer per jaar. In veertig tot zestig procent van de gevallen leidt dat tot fysieke letsels. Vallen is de hoofdoorzaak van traumagerelateerde overlijdens en hospitalisaties bij ouderen. Studies hebben echter aangetoond dat een vroegtijdige en doelgerichte interventie de incidentie met dertig ot veertig procent kan reduceren.

Wearables kunnen hierbij een cruciale rol spelen. Ze kunnen namelijk helpen om het gangpatroon en het evenwicht van ouderen 24/7 te analyseren en op basis daarvan het valrisico te bepalen. Indien het valrisico toeneemt, dan geeft de wearable het duwtje in de rug om op het juiste moment een kinesist of huisarts te raadplegen die vervolgens kan bepalen of het risico via een interventie kan worden gereduceerd.

2. Assistentie via beeldbellen

Via beeldbellen krijgt iedereen die thuiszorg en -ondersteuning ontvangt de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren. Op die manier kunnen mensen langer thuis blijven wonen en dat met de juiste ondersteuning vanuit de zorgcentrale wanneer dat nodig is, zoals bijvoorbeeld voor advies over het innemen van medicatie.

3. Opvolging van personen met dementie

Ouderen met (beginnende) dementie hebben soms de neiging om verloren te lopen. Dat brengt heel wat risico’s met zich mee. Dankzij een GPS-tracker, een smartwatch en een webapplicatie wordt het echter mogelijk voor zorgverleners en mantelzorgers om te allen tijde de exacte locatie van deze personen te monitoren, en indien nodig tijdig in te grijpen. Andersom kan de persoon met dementie ook gemakkelijk hulp vragen als hij of zij het even niet meer weet. Een SOS-knop brengt hem of haar direct in verbinding met de aangewezen vertrouwenspersoon.

4. Medicatieschema optimaliseren dankzij app

Hartfalen is bij Belgische 65-plussers de belangrijkste oorzaak voor hospitalisaties. Door de juiste medicatie én dosis verbeteren de prognoses sterk. In de praktijk is er echter nog te weinig opvolging en bijsturing. Een app kan de patiënt en de zorgverlener ondersteunen om de medicatie-inname voor hartfalen te optimaliseren. Bovendien kan zo’n app artsen toelaten om vanop afstand medicatie aan te passen op basis van geregistreerde medische parameters, symptomen en bijwerkingen.

5. Virtueel loopbaanplatform voor zorgverleners

Heel wat zorgverleners werken vandaag noodgedwongen deeltijds. Een virtueel loopbaanplatform kan echter helpen om de werkplanningen over verschillende zorginstellingen heen te optimaliseren. Hierdoor worden zorgverleners niet langer onderbenut, zijn er minder tekorten en stijgt de zorgkwaliteit voor ouderen.