• Vandaag nemen mensen niet langer genoegen met het louter aanbrengen van kleur op hun muren. Het tijdperk van de smart coatings of « intelligente » verf is aangebroken. Geleidelijk komen er steeds meer van dergelijke producten op de markt in sectoren zoals de bouw en de industrie. Om ze te definiëren kunnen we stellen dat het om verven gaat die naast hun basisfuncties van decoratie en bescherming ook vernieuwende functionaliteiten vertonen. Er zijn meerdere trends te onderscheiden binnen het onderzoek rond deze nieuwe generatie van bekledingen.
   
 • Sommige firma’s werken aan de ontwikkeling van milieuvriendelijke verven. De firma ONIP heeft bijvoorbeeld onder de naam Clean'R een gamma van verven op de markt gebracht, die ervoor zorgen dat een kamer 60% minder formaldehyde bevat. Andere firma’s werken aan de ontwikkeling van verven die straling, zoals wifi-stralen, kunnen blokkeren. Steeds meer mensen zeggen immers dat ze gevoelig zijn voor straling. 
   
 • Een andere tendens die van invloed is op de sector van onderzoek en ontwikkeling van verf en vernis betreft de vermindering van het onderhoud en het herstel van geverfde structuren. De kosten die te maken hebben met deze fases van onderhoud en herstel, vertegenwoordigen vandaag nog steeds een terugkerende investering voor bedrijven, maar ook voor publieke overheden. Binnen deze tendens vindt bijvoorbeeld onderzoek plaats naar zelfhelende producten. In dit licht kan ook de ontwikkeling worden genoemd van zelfreinigende verven met fotokatalytisch effect. Door deze ontwikkelingen wordt bijvoorbeeld een geringere vervuiling van behandelde oppervlakken mogelijk.  
   
 • De verlaging van het energieverbruik is ongetwijfeld een drijfveer van innovatie binnen de verf- en vernissector. Op de markt zijn reeds reflecterende buitenverven te vinden die warmtestralen terugkaatsen. Er wordt ook steeds meer gesproken over isolerende verf voor gebruik binnenshuis. Daarnaast wordt de mogelijkheid bestudeerd om gebruik te maken van pigmenten die infraroodstralen reflecteren.
   
 • De formulering van vernieuwende, krachtige bekledingen houdt ook de integratie van nanotechnologie in de formuleringen in. De integratie van nanopartikels maakt het mogelijk om de mechanische, fysische en duurzaamheidseigenschappen aanzienlijk te verbeteren.  
   
 • De innovatie in de verf- en vernissector kan erg ver gaan op voorwaarde dat de twee sleutelspelers inzake innovatie op elkaar zijn afgestemd: de fabrikant die namens zijn visie de grenzen van wat mogelijk is wil verleggen, en de leverancier van grondstoffen die nieuwe marktvoorstellen zal moeten formuleren. In dit verband wordt er gesproken over disruptieve innovaties waarmee smart coatings zich een reputatie weten op te bouwen.