Via verschillende samenwerkingsverbanden trachten ze hierbij alle stakeholders te betrekken.


Jef Hooyberghs, onderzoeksleider binnen VITO Health.“Ons huidig gezondheidssysteem is op termijn niet langer betaalbaar”, zegt Jef Hooyberghs, onderzoeksleider binnen VITO Health. “We zien dat de gezondheidsuitgave per hoofd sneller toeneemt dan de koopkracht. Als we de manier waarop we met gezondheidszorg omgaan niet veranderen, blijft deze niet voor iedereen betaalbaar of zal er ingeboet worden aan kwaliteit.”
 

Preventie en gezondheidsmanagement

Innovatieve technologieën kunnen helpen om deze maatschappelijke uitdaging het hoofd te bieden. De laatste decennia is er vooral geïnnoveerd in het curatieve aspect van het verhaal met bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en behandelingen die de gezondheidszorg niet per se goedkoper maken.

“Er bestaan echter ook nieuwe technologieën die het mogelijk maken om kostenefficiënter te werken door voorspellende gezondheidsparameters van mensen te meten”, zegt Hooyberghs. “De zogenaamde P4-geneeskunde verlegt de nadruk van ziektebehandeling naar preventie en het managen van de eigen gezondheid. De 4 P’s staan voor personal, preventive, predictive en participatory.”

VITO combineert technologische ontwikkelingen met een datagedreven aanpak gericht op preventie om de focus te verleggen van ziekte naar gezondheid. De ambitie is steeds om via toegepast wetenschappelijk onderzoek een impact te realiseren waarbij economie en maatschappij samen vooruitgang boeken.
 

Onlineplatform

VITO werkt in diverse projecten samen met een zeer breed palet aan stakeholders uit de markt: burgers, de overheid, onderzoekscentra en de industrie. “Zo gaan we in een van onze lopende projecten een digitaal platform ontwikkelen voor een preventief en lokaal gezondheidsbeleid”, vertelt Bart Van Meerbergen, Business Developer bij VITO.


Bart Van Meerbergen, Business Developer bij VITO.“Dat project wordt financieel gesteund met private middelen en door de provincie Antwerpen.” Het doel is om de ‘Gezondheidsgids’ van Domus Medica volledig te digitaliseren. Deze vragenlijst peilt naar je gezondheid en op basis hiervan krijg je een persoonlijk preventieplan: een aanbod aan preventieve acties en diensten op maat, aangeboden door de lokale overheden.

“We willen de burgers hierin zo veel mogelijk betrekken. Het is de bedoeling dat zij met de data van de gezondheidsgids actief aan de slag kunnen om hun gezondheid preventief te verbeteren”, aldus Van Meerbergen.


In samenwerking met: