Bart Laenen,
Europees octrooigemachtigde

 

 

Een eerste belangrijke evolutie is de mogelijke komst van het unitair octrooi. Iets om naar uit te kijken?

“Zeker. Vandaag moet elk Europees octrooi gevalideerd worden in alle verdragsstaten van het EPC (het Europees Octrooiverdrag). In verschillende landen dient het octrooi in een eigen landstaal te worden vertaald en daarnaast moeten er instandhoudingstaksen per land worden betaald. In Europa is een octrooi dan ook veel duurder dan in de VS. Via een gebundelde procedure zou het unitair octrooi daar komaf mee maken. Een octrooi zou dan enkel nog in het Engels en in één taal van een EU-lidstaat vertaald moeten worden. In verhouding tot het aantal landen waar het unitair octrooi van toepassing is, worden ook de instandhoudingstaksen een pak goedkoper.”

 

Welke hindernissen blijven er nu nog over?

“In 2013 werden de principes vastgelegd in een Europees verdrag. Minstens dertien EU-lidstaten moeten dat verdrag ratificeren en Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk moeten daar deel van uitmaken. De verwachting is dat zeventien EU-lidstaten het verdrag zullen ratificeren, met Spanje als belangrijkste uitzondering. Maar voorlopig heeft ook het VK nog niet ondertekend.”

 

Gooit de Brexit roet in het eten?

“Er is door de Brexit wel degelijk een vertraging ontstaan, maar de Britten zouden het verdrag nu toch zo snel mogelijk willen ratificeren. De Britse premier May heeft echter ook nieuwe verkiezingen aangekondigd, waardoor het opnieuw koffiedik kijken is. Het VK blijft hoe dan ook lid van het EPC. Ik hoop dat de ratificatie er komt, want onze klanten zijn al lang vragende partij.”

 

Een andere interessante ontwikkeling is de innovatieaftrek ter vervanging van de octrooiaftrek.

“Klopt. De EU probeert een einde te stellen aan fiscale gunstregimes, en de bestaande Belgische octrooiaftrek valt daaronder. In de plaats daarvan komt nu de innovatieaftrek, die onder meer uitgebreid wordt naar octrooiaanvragen. In het oude systeem moest men vaak twee jaar wachten om de aftrek toe te passen, maar dat zal niet langer noodzakelijk zijn. Op dit ogenblik geldt er nog een overgangsregeling. Verschillende van onze klanten hebben daarvoor geopteerd, omdat er toch nog vragen zijn bij de nieuwe procedure. Het is in ieder geval een vooruitgang dat de aftrek zich niet langer beperkt tot octrooien, waardoor er hopelijk een incentive voor onderzoek en ontwikkeling ontstaat.”