Troeven

De Vlaamse regio is de thuisbasis van heel wat internationale bedrijven en kleinere lokale spelers in het domein van life sciences, farmacie, biotechnologie en medische beeldvorming. Vlaanderen beschikt dan ook over enkele belangrijke troeven:

  • Strategische ligging in het hart van Europa: de sector is van nature een internationaal speelveld. Onderzoeksprojecten worden meestal uitgevoerd door multidisciplinaire teams met wetenschappers vanuit verschillende landen. Vlaanderen ligt centraal en onze meertaligheid is een groot pluspunt.

  • Interessant economisch klimaat: de overheid heeft de sector midden jaren negentig naar voor geschoven als een belangrijk strategisch speerpunt. Ook vandaag genieten R&D-bedrijven enkele interessante fiscale voordelen, zoals de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers en een speciaal belastingstelsel voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn. Ook de notionele interestaftrek en een verhoogde investeringsaftrek of belastingkrediet voor activa bevorderen investeringen.

  • Vijver van kennis en knowhow: de sector is sterk kennisgedreven. Op dat vlak hebben we met ons uitgebreid netwerk van onderzoeks- en kenniscentra een streepje voor. De aanwezige expertise werkt inspirerend en is een bron van talent en innovatie met een grote aantrekkingskracht op zowel jonge start-ups als gevestigde (internationale) spelers.

Trends

  • Langere incubatietijd voor R&D-bedrijven: Vroeger was een goed investeringsplan genoeg om voldoende kapitaal aan te trekken. Vandaag moet het onderzoek al een stuk verder staan en heb je een proof of concept nodig om investeerders te overtuigen.

  • Kruisbestuiving tussen verschillende disciplines: In de biotechsector zien we vandaag veel onderzoek en ontwikkelingen die verschillende domeinen combineren. Zo liggen er heel wat opportuniteiten in de link tussen neurologie en immunologie in de medische sector of een betere integratie van basisonderzoek en clinical research in de medische sector.

  • Opgang van technologie in agro-sector: De landbouwsector omarmt stilaan de mogelijkheden van innovatieve technologie als manier om de efficiëntie en productiviteit te verhogen. Naast de implementatie van big data en sensoren, gebeurt er ook heel wat onderzoek naar biologische pesticiden met dezelfde effectiviteit als de bestaande chemische beschermingsmiddelen.