Peter Piot, Directeur London School of Hygiene and Tropical Medicine

Wat zijn de meest recente ontwikkelingen en innovaties op het gebied van life sciences?

“De laatste jaren zien we een duidelijke vooruitgang in onze sector. Terwijl de 20ste eeuw het tijdperk was van allerhande ICT-ontwikkelingen, behoort de 21ste eeuw nu toe aan de life sciences. Samen met bedrijven en kennisinstellingen doen we onderzoek naar een meer effectieve bestrijding en preventie van allerhande ziekten. We behandelen vraagstukken met een grote maatschappelijke betekenis en impact. De laatste jaren is er een duidelijke vooruitgang geboekt in de behandeling van virussen zoals hiv, tuberculose en malaria.”

Hoe omschrijf je de positie van Vlaanderen in de life sciences industrie wereldwijd?

“Vlaanderen staat in onze sector bekend om zijn voortrekkersrol. Onze sterkte zit hem in de combinatie van academische research enerzijds en de expertise uit het bedrijfsleven anderzijds. Het is net díe interactie die zorgt voor nieuwe inzichten die leiden tot baanbrekende ontwikkelingen. De sector dankt zijn succes aan de gouden samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Een groot probleem is echter nog het gebrek aan risicokapitaal en privé-investeringen in life sciences en biotechnologische start-ups.”

Wat is uw visie over de toekomst op vlak van de sector?

“Ik denk dat we in België moeten blijven doorgaan met het verder ontwikkelen en ondersteunen van een klimaat waarin zowel research aan universiteiten als in de bedrijven wordt gestimuleerd. De biotechnologie en life sciences industrie zijn slechts enkele van onze sterktes waar er nog heel wat potentieel te rapen valt. Daarom moeten we kleinere start-ups blijven steunen in hun groei en ze niet bij de eerste de beste gelegenheid willen verkopen. Op Europees vlak zijn we een sterke speler, maar we hebben meer risicokapitaal nodig om de sector te blijven uitbouwen.”