Wat is Smart Hub Vlaams-Brabant en wat doet het precies voor de lifesciencesector?
 

“Met Smart Hub Vlaams Brabant stimuleren we innovatie en bevorderen we de samenwerking tussen kennisinstellingen en ondernemingen”, zegt Tom Dehaene. “Ook het aantrekken van buitenlandse investeringen en het stimuleren van internationale samenwerkingsverbanden behoort tot onze doelstellingen. ‘Health’ is één van de vijf innovatieve clusters waarop we met Smart Hub Vlaams-Brabant inzetten. Vlaanderen staat al langer sterk in de lifesciencesector. In combinatie met de sector van de micro- en nano-elektronica, moeten onze lokale ondernemingen in de medische technologie (MedTech), de biotechnologie (BioTech) en de regeneratieve geneeskunde (RegMed) stappen kunnen zetten richting internationalisering. Met een Vlaamsbreed project, dat gefinancierd wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO),  geven we ze een duwtje in de rug.”

 

Hoe komt het dat de lifesciencebedrijven in Vlaanderen moeilijkheden ondervinden om te internationaliseren?
 

“Onze start-ups, scale-ups en KMO’s botsen momenteel op een aantal obstakels. Enerzijds ontbreekt het hen aan de nodige tijd om uit te zoeken hoe ze zich op buitenlandse markten moeten richten. Anderzijds is het niet eenvoudig om de juiste buitenlandse partners te vinden voor de afname van producten of voor een R&D-partnership. Smart Hub Vlaams-Brabant wil deze twee uitdagingen makkelijker maken voor alle Vlaamse bedrijven, dus niet enkel de Vlaams-Brabantse.”

 

De provincie is via Smart Hub Vlaams-Brabant niet de enige initiatiefnemer om rond life sciences te werken. Welke andere partijen zijn er nog betrokken?
 

"We hopen op zoveel mogelijk concrete partnerships tussen onze KMO’s en buitenlandse bedrijven."

“We werken hiervoor samen met drie sterke partners: FlandersBio, DSP Valley en Leuven MindGate. Alle partijen hebben een andere focus en kunnen hun specifieke expertise inzetten op de verschillende pijlers. Zo is Leuven Mindgate verantwoordelijk voor het opleidingsgedeelte, terwijl FlandersBio en DSP Valley zich richten op het matchen van lokale KMO’s met buitenlandse bedrijven. Ook Flanders Investment & Trade en onze RegMed-community zijn hierin nauw betrokken.”

 

Kan je iets meer vertellen over de belangrijkste doelstellingen van jullie samenwerking?
 

“De samenwerking is gericht op drie grote domeinen. Ten eerste bieden we onder de noemer ‘Going International’ een modulaire opleidingscyclus aan die gestart is op 29 maart. Geïnteresseerde bedrijven kunnen ook na deze datum nog instappen om enkele van de acht modules te volgen. Een tweede pijler is acquisitie. Hiermee willen we in samenwerking met het Welcome Team Life Sciences van Flanders Investment & Trade enkele buitenlandse bedrijven naar Vlaanderen halen om ons lokaal ecosysteem te versterken. Tenslotte willen we sterk inzetten op matchmaking om internationale samenwerkingsverbanden op te starten.”

 

Welke matchmaking activiteiten staan er zo al gepland?
 

“Onze RegMed-community werkt momenteel al samen met een gelijkaardige cluster in Maastricht. We willen deze internationale samenwerking uitbreiden naar andere clusters in Europa en daarbuiten. Daarom willen we met onze community actief deelnemen aan beurzen en congressen en zijn er werkbezoeken gepland aan buitenlandse RegMed-clusters. Zo waren zij al aanwezig op BioJapan en het RegMed Forum Berlin. Daarnaast organiseren FlandersBio en DSP Valley zeven matchingsessies waarop Vlaamse en buitenlandse ondernemingen met elkaar in contact worden gebracht. In september 2017 ontvingen we in Leuven zo al de Duitse cluster BioRegio Stern en in september 2018 plannen we een uitgaande missie naar de MedTech Conference in de Verenigde Staten. Andere matchingsessies zijn in voorbereiding.  Geïnteresseerde bedrijven kunnen hiervoor intekenen. In het voorjaar van 2019 organiseren we een groot internationaal crossdisciplinair event rond de thema’s biotechnologie, micro- en nano-elektronica en advanced manufacturing.”

 

Welke resultaten verwachten jullie van deze samenwerking?
 

“We hopen zoveel mogelijk concrete partnerships te zien tussen onze KMO’s en buitenlandse bedrijven. Zo kunnen ze bijvoorbeeld hun producten aan buitenlandse partners verkopen, samen een internationaal project indienen of samen een R&D-project opstarten. Het aantrekken van buitenlandse investeringen is een werk van lange adem, maar op korte termijn zetten we een eerste stap door zeer gericht een aantal buitenlandse bedrijven warm te maken om te investeren in Vlaanderen.”