Volgens Charlot Van Ussel, Director bij Select Projects, en Bart Gonnissen, CEO bij Select, komt projectmatig werken alvast deels tegemoet aan deze uitdagingen.
 

Wat zijn de belangrijkste evoluties op het vlak van HR binnen de life sciences?

Gonnissen: “Door de schaarste aan goed opgeleide mensen ontstaan er steeds meer knelpuntberoepen. Op alle niveaus staan enorm veel vacatures open, zo ook in de life sciences."

"Die war for talent zorgt er samen met de toegenomen onzekerheid, de volatiliteit van de wereldeconomie en de technologische evolutie voor dat steeds meer bedrijven zich focussen op hun kernactiviteiten. We zien hierdoor een trend naar meer outsourcing. Bovendien organiseren bedrijven hun activiteiten in toenemende mate op projectbasis.”

“Om een echte toegevoegde waarde te kunnen leveren, komt het er voor ons dus op aan om ons te specialiseren en kennispools uit te bouwen rond bepaalde domeinen, waar we specialisten verzamelen en hen up-to-date houden over de technologische evoluties. Zo kunnen we hen als volwaardige experts aanbieden aan bedrijven om daar onmiddellijk aan de slag te gaan binnen projecten.”
 

Welke uitdaging komt daar bij kijken?

Van Ussel: “De uitdaging is om alle verschillende samenwerkingsvormen (van contracten onbepaalde duur tot freelancers) achter één doel te krijgen. Dat kan enkel via maatwerk, want ieder individu heeft zijn eigen noden."

"Naast deel te willen uitmaken van een cultuur, merken we dat mensen vandaag vooral op zoek zijn naar een manier om toegevoegde waarde te bieden. Iedere persoon wil zinvol zijn binnen zijn of haar project. De eindklant wordt dus uitgedaagd.”
 

Hoe maken jullie het verschil?

Gonnissen: “In dit proces is de evolutie naar echt werkgeverschap een noodzakelijke voorwaarde om een volwaardig projectenbureau te vormen. Voor alle mensen die we op projectbasis inzetten, ontwikkelen we een carrièrepad op maat van de individuele behoeften. Zo kunnen we hen ook op lange termijn bij ons houden.”

Van Ussel: “We zijn nu een volwaardige werkgever. Zo staan deze krachten klaar om met veel drive de doelen van onze klanten te helpen realiseren. Bovendien kunnen we met onze competentiepools op projectbasis echt kennis binnenbrengen bij onze klanten en dus toegevoegde waarde leveren. Om in de escalerende schaarste aan werkkrachten een goede kwaliteit te kunnen blijven garanderen, sourcen we tot slot ook internationaal. Hiervoor hebben we de afdeling Select International op poten gezet.”


In samenwerking met: