“Preventie en doelgerichte behandelingen staan daarbij centraal”, aldus Gilles Brackman, Head of R&D bij Flen Health.
 

Hoe belangrijk is R&D binnen de life sciences?

“Onze producten zijn allemaal ontwikkeld op basis van eigen onderzoek, en dat is vanaf de eerste dag de leidende factor geweest in onze groei. We moeten blijven innoveren om marktleider te blijven. Zo komt de nadruk nu steeds meer te liggen op preventie en het vroeger ingrijpen in een ziekteproces."

"Wij hebben daar alvast op ingespeeld met de behandeling van huidletsels en irritaties ten gevolge van radiotherapie. Eens deze ontstaan, hebben ze een impact op het verdere verloop en dus de slaagkansen van de behandeling. Via klinische studies hebben we kunnen aantonen dat Flamigel® het ontstaan van deze irritaties en letsels al vroeg in het proces kan vertragen. Hierdoor wordt de kans om de behandeling succesvol af te werken aanzienlijk groter.”
 

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen binnen de wondzorg?

“De nadruk van de wondsector lag tot voor kort op het verwijderen van pathogene kiemen. Door eigen en extern biotechnologisch onderzoek zijn we echter tot het inzicht gekomen dat micro-organismen op onze huid heel normaal en zelfs nodig zijn."
 


Gilles Brackman, Head of R&D bij Flen Health."Een kolonisatie van deze organismen op een wonde is dus niet noodzakelijk schadelijk voor de genezing of een oorzaak voor infecties. Daarom hebben we Flaminal® ontwikkeld, dat zich richt op het behoud en herstellen van wat gunstig is, en het verwijderen van wat ongunstig is voor de genezing van uitgebreide en diepe wonden.”
 

Hoe stellen jullie de patiënt centraal?

“Het is precies vanuit het centraal stellen van de patiënt dat twintig jaar geleden Flamigel® ontstond. Onze CEO ontwikkelde het immers als een oplossing voor een patiënt met brandwonden die allergisch was voor de toen veelvuldig gebruikte zilverhoudende wondverzorgingsproducten. Sindsdien zijn we niet enkel in België, maar ook in het buitenland sterk gegroeid. Tot op vandaag gebeurt dat nog steeds met een positieve cashflow en zonder externe financiering. Onze CEO is nog steeds 100% eigenaar.”

“Op die manier hebben we altijd vastgehouden aan dezelfde visie en dynamiek van de beginjaren. Tijdens ieder onderdeel van het innovatieproces kunnen we een beroep doen op al onze experts, ongeacht hun afdeling. Via die flexibiliteit en verbondenheid kunnen we de noden van de patiënt het best beantwoorden.”


In samenwerking met: