“We leven vandaag ongeveer 30 jaar langer dan 100 jaar geleden. Volgens de jongste cijfers van het statistiekbureau Statbel bedroeg de levensverwachting in Vlaanderen in 2016 namelijk 82,2 jaar. Dat is uiteraard grotendeels te danken aan de lange periode van vrede en stabiliteit in West-Europa, maar vooral ook aan de ongelooflijke vooruitgang op het vlak van voedselvoorziening en gezondheidszorg. Het belang van life sciences kan hierbij nauwelijks overschat worden.”

 

Innovatie
 

“Hoewel de basis pas in de jaren 80 werd gelegd, staat Vlaanderen vandaag aan de wereldtop inzake biotech. De sector telt zo’n 120 Vlaamse bedrijven de samen rechtstreeks werk verschaffen aan 19.000 mensen. Bovendien zijn ook nog eens 75.000 mensen aan de slag in afgeleide jobs. Het is een sector die staat of valt met R&D en innovatie. De aanwezigheid van heel wat innovatieve bedrijven en kennisinstellingen op een relatief kleine oppervlakte, is daarbij een belangrijke troef voor Vlaanderen. Haast nergens anders ter wereld vind je een soortgelijke concentratie. En dat in een economie die - door de beperkingen van haar eigen grootte - sowieso erg internationaal gericht is. Vermenigvuldig dat nog eens met de kracht van een instelling als het VIB - een model dat men ons in het buiteland benijdt - en je hebt een recept voor succes.”

 

War for Talent
 

“De uitdaging voor vandaag is het blijven vinden van talent om de sector voortdurend te versterken. Ontwikkelingen rond bijvoorbeeld big data en artificiële intelligentie, of vraagstukken rond klimaatopwarming en bevolkingsexplosie, blijven nieuwe kansen bieden voor onderzoek en ontwikkeling in life sciences. Met de Vlaamse overheid leveren we daarom al een tijdje inspanningen om jongeren warm te maken voor STEM-sectoren (science, technology, engineering, mathematics). Ook de komende jaren zal dat belangrijk blijven. Daarnaast blijft continue vorming onontbeerlijk, want de wereld veranderde nooit sneller dan vandaag.”