Daarom is het cruciaal dat innoverende life science ondernemers op de juiste manier worden ondersteund.

Bloeiende Vlaamselife sciencesector

De lifesciencesector creëert heel wat tewerkstelling en vertegenwoordigt een groot deel van de O&O uitgevoerd door de private sector.

Vlaanderen heeft een bloeiende lifesciencesector. Veel grote farma bedrijven zijn hier actief en creëren daarmee heel wat tewerkstelling. Bovendien vertegenwoordigen ze een groot deel van de O&O uitgevoerd door de private sector. We beschikken dus over een sterke lifescience community met een sterk netwerk. Dit zou niet mogelijk zijn zonder de combinatie van goed opgeleide mensen en de middelen om hen in te zetten in de sector.

In het verleden werd de bewuste keuze gemaakt om strategische onderzoekscentra op te richten zoals het VIB, Imec, iMinds en VITO. Deze centra hebben samen met onze universiteiten een kennisbasis gecreëerd die een sterke lifesciencesector mogelijk maakt. Ook voor wat betreft de convergentie van lifescience met technologieën, zoals ICT en micro-elektronica, spelen deze onderzoekscentra samen met de universiteiten een internationale voortrekkersrol.

Eén centraal aanspreekpunt rond innovatie en ondernemen

Innoveren is ondernemen en ondernemen is innoveren. Wie onderneemt moet elke dag een beetje innoveren en elke bedenker van een innovatief idee weet dat een ondernemende houding onontbeerlijk is om van dat idee echt iets te maken. De twee versterken elkaar. Daarom bundelden Agentschap Ondernemen en Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) sinds januari 2016 de krachten in het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO).

Daarbij wordt de continuïteit van de dienstverlening die men reeds kende bij diens voorlopers gegarandeerd, maar dan via één geïntegreerd loket dat hét aanspreekpunt vormt van de Vlaamse overheid voor alle ondernemers in Vlaanderen. Zo stimuleert en ondersteunt de overheid innovatie en ondernemerschap, en draagt ze bij aan een gunstig ondernemersklimaat.

Het agentschap werkt verder in nauwe interactie met de innovatiecentra die, aanwezig met een vestiging in iedere provincie, een lokaal aanspreekpunt vormen rond innovatie voor bedrijven. Ondernemers kunnen er terecht voor individuele ondersteuning bij een innovatieproject, voor begeleiding naar financiële steun voor die innovatie, maar ook naar de juiste kennis en partners.