“Een hybride model met een combinatie van services en eigen ontwikkelingen biedt op dat vlak meer zekerheid”, vertelt Jan Hoflack, CSO van Oncodesign.


 

Vanuit welke basis is Oncodesign ontstaan?

“Oncodesign werd in ‘95 opgericht in Dijon en bestaat dus al meer dan 23 jaar. Het doel van stichter Philippe Genne was om een bedrijf op te richten dat oplossingen kon bieden binnen de oncologie. Zijn motivatie hiervoor was een overlijden van een naaste ten gevolge van kanker."

"Als ondernemer streefde hij een langetermijnvisie na waarbij hij inzette op predictieve translationele platformen waar serviceactiviteiten mee werden gecreëerd, iets wat op dat moment behoorlijk vernieuwend was. Terwijl het bedrijf werd opgebouwd, werd er op die manier al omzet mee gegenereerd.”

“De platformen werden met heel wat externe steun - onder meer door de Franse overheid - opgebouwd. Daarnaast hebben we met zowat alle grote Franse bedrijven samenwerkingen opgezet, waarbij alle consortia door ons werden gesticht en gestuurd."

"Deze werkwijze hanteerden we tot 2010. Tot dan waren we een innovatieve preklinische onderzoeksorganisatie in oncologie voornamelijk actief als CRO (contract research organisatie) met geavanceerde dierenmodellen en een multimodaal imagingplatform.”
 

Hoe zijn jullie verder geëvolueerd tot jullie huidige vorm?

“In 2008 wilde ik zelf een bedrijf oprichten vanuit een innovatief chemieplatform dat ik met mijn team had opgebouwd binnen Janssen Pharmaceutica. Op dat moment leerde ik echter Philippe kennen, en samen kwamen we tot de conclusie we dat we elkaar beter konden versterken. Sindsdien ben ik CSO van Oncodesign en heb ik er het chemieplatform ingebracht."

In tegenstelling tot België heeft de Franse biotechwereld de afgelopen jaren enkele tegenslagen moeten incasseren, en dat weerhoudt sommige investeerders ervan om op lange termijn in biotechbedrijven te stappen.

"De combinatie van de verschillende platformen heeft ertoe geleid dat we nu een volledig geïntegreerde drug discovery machine kunnen aanbieden. Dat maakte het mogelijk om heel snel partnerships af te sluiten met belangrijke farmabedrijven zoals Ipsen, Sanofi, UCB en BMS.”

“Daarnaast hebben we ons eigen portfolio uitgebouwd tot een stadium waar grote investeringen nodig waren. In 2014 lanceerden we Oncodesign op de Parijse beurs Alternext. We haalden hierdoor een financiering op van zo’n twaalf miljoen euro, waarmee we verder konden bouwen."

"In 2016 namen we vervolgens een site van GSK in Parijs over, samen met een team van bijna zestig personen. In de deal was ook vier jaar funding door GSK inbegrepen. Een ongelofelijke opportuniteit dus voor ons bedrijf om verder te groeien.”

“Vandaag produceren we een PET-tracer (diagnosticum) die in ziekenhuizen wordt getest binnen de oncologie. Daarnaast hebben we een kinase inhibitor tegen Parkinson ontwikkeld die zich nu in een vergevorderd stadium bevindt, alsook een stof binnen het domein van auto-immuunziekten.”
 

Wat zijn momenteel jullie grootste uitdagingen?

“Onze grootste uitdaging is om de tijdslijnen te halen die we vooropstellen. Binnen de farmaceutische sector zijn er nu eenmaal heel wat risico’s. Daarnaast is het binnen ons model belangrijk om de timing voorspelbaar te houden. 2019 en 2020 zijn voor ons de jaren waarin we onze stoffen naar klinisch onderzoek willen brengen en grote partnerships willen afsluiten. Tegelijk breiden we ons servicemodel verder uit.”
 

Hoe groot is de interesse in dat soort activiteiten?

“Het is duidelijk dat we actief zijn in een industrietak die hier in België enorm aantrekt. De successen van Galapagos en Ablynx hebben daar zeker toe bijgedragen. Ook met ons hybride model is men hier goed vertrouwd."

2019 en 2020 zijn voor ons de jaren waarin we onze stoffen naar klinisch onderzoek willen brengen en grote partnerships willen afsluiten. Tegelijk breiden we ons servicemodel verder uit.

"In Frankrijk liggen de zaken anders. De biotechwereld heeft daar de afgelopen jaren enkele tegenslagen moeten incasseren, en dat weerhoudt sommige investeerders ervan om op lange termijn in biotechbedrijven te stappen. Ook wij merken dat aan onze huidige beurswaarde. We doen het beter dan de meeste collega’s, maar toch stemt onze beurswaarde niet overeen met onze activiteiten en ons potentieel.”
 

Hoe ziet u de nabije toekomst?

“De komende twee jaar worden voor ons zeer interessant, omdat we nog meer de stap zullen zetten naar een echt biofarmaceutisch bedrijf met geavanceerde stoffen die in klinisch onderzoek worden getest op hun meerwaarde voor patiënten. Dat wil niet zeggen dat we onze services zullen afbouwen. Deze blijven voor ons cruciaal en zo houden we vast aan ons hybride bedrijfsmodel.”

“Het doel is om onze 230 personeelsleden zowel op korte als op lange termijn aan het werk te houden. De services zorgen in dat kader voor de nodige stabiliteit. We zullen deze wellicht zelfs uitbreiden in de VS. Daarnaast gaan we partnerships aan waarbij het risico gedeeld wordt tussen de partners, maar er toch een groot groeipotentieel is."

"Via onze eigen ontwikkelingen streven we tot slot naar een hoge return op lange termijn via de verkoop van licenties. De combinatie van dit alles maakt van Oncodesign een duurzaam en gezond groeiend farmabedrijf.”


In samenwerking met: