Met welke oogproblemen krijgen mensen met diabetes te maken?
 

“Men spreekt veelal over diabetische retinopathie (DR), met of zonder diabetisch macula-oedeem (DME). DME is een vochtophoping aan de achterkant van het oog die kan ontstaan in alle stadia van diabetische retinopathie. Er bestaan vandaag meerdere therapieën om DR en DME aan te pakken. Anti-VEGF’s zijn daarbij momenteel de standaardbehandeling.”

 

Welke opportuniteiten tot verbetering ziet u?
 

“Anti-VEGF’s zijn vrij effectief in hun werking. Het probleem is dat een groot aantal DME-patiënten niet of sub-optimaal reageert op anti-VEGF therapie. Bovendien blijkt dat een langdurige behandeling met anti-VEGF niet noodzakelijk ook een verbeterd zicht met zich meebrengt, ze onderdrukken de aandoening enkel. Er liggen dus nog heel wat opportuniteiten open. Hier trachten we met ons onderzoek rond nieuwe moleculen op in te zetten. Daarbij evalueren we drie moleculen eerst en vooral op hun veiligheid en effectiviteit bij patiënten met de hoogste medische nood.”

 

Waaruit bestaat de laatste nieuwe ontwikkeling?
 

“We hebben recent de eerste positieve resultaten gepubliceerd van onze onderzoek naar THR-317. Dat is een anti-PlGF (anti placental growth factor). PlGF draagt bij tot bloedvatvorming en angiogenese. Onze data bevestigen dat anti-PlGF’s daartegen gaan werken. Daarnaast is algemeen geweten dat PlGF een sterk anti-inflammatoire werking heeft. Ontstekingen zijn vaak de eerste stap in de ontwikkeling van het ziekteproces in het oog. De inherente complementariteit tussen PlGF en VEGF is algemeen bekend en breed beschreven.”


Er liggen nog heel wat opportuniteiten open. Hier trachten we met ons onderzoek rond nieuwe moleculen op in te zetten.
 

“Wij denken dat een pure anti-PlGF (onze THR-317 is de enige in zijn soort) in combinatie met een pure anti-VEGF tot een verbeterd resultaat kan leiden voor de DME-patienten. We zullen dit trachten te bevestigen met een follow-up studie. Wel hebben we alvast kunnen aantonen dat anti-PlGF veilig kan worden gebruikt in het oog. Bovendien hebben we qua effectiviteit gezien dat drie injecties bij 30% van de patiënten een aanzienlijke verbetering in gezichtsvermogen gaven die bijna overeenkwam met de resultaten van de huidige anti-VEGF’s.”

“Wij willen vooral een oplossing aanreiken voor die patienten die niet of sub-optimaal reageren op anti-VEGF’s. Daarnaast moeten we ons afvragen wat de beste balans is tussen anti-PlGF en anti-VEGF. ThromboGenics blijft alvast volop investeren in verder onderzoek naar molecules voor de behandeling van diabetes gerelateerde oogziekten.”