Fact sheets

“De fact sheets zijn als het ware een beknopte encyclopedie van nieuwe, marktrijpe en commercieel beschikbare technologieën. Ze bevatten alle nodige en objectieve informatie om een eerste idee te krijgen van karakteristieken, toepassingen, voor- en nadelen, kostprijs en testlocaties. De fact sheets zijn gegroepeerd volgens onze drie focusdomeinen: World Class Production, Smart Production en Digital Factory”, zegt Lieselotte.

 

  1. World Class Production omvat de procestechnologieën die een directe impact hebben op de kwaliteit of de houdbaarheid van voedingsproducten. Zo kunnen we onze exportpositie versterken. Ook verhogen deze technologieën de toegevoegde waarde en houden ze een energiebesparing in t.o.v. klassieke systemen.
  2. Smart Production gaat over automatisatie en efficiëntieverbetering. Ook naar veiligheid, traceerbaarheid en online kwaliteitscontrole zijn er nog veel mogelijkheden. Dit alles maakt het rendabeler om als voedingsbedrijf in Vlaanderen te produceren.
  3. Digital Factory spitst zich toe op digitalisering en dataverwerking. De data uit productie, logistiek, verkoop en accounting wordt gekoppeld zodat men de nodige gegevens op een overzichtelijke wijze kan consulteren en gebruiken om het bedrijf nog efficiënter te managen. Dit zorgt voor een betere samenwerking tussen teams, meer intelligentie en een verbondenheid van bedrijfsprocessen met hun omgeving.

 

Technologiescan

Lieselotte: “De Technologiescan helpt bedrijven om na te gaan hoe goed ze vandaag scoren binnen de drie transformaties, welke weg ze nog te gaan hebben en op welke prioriteiten ze moeten inzetten om er te geraken. De scan geeft vijf à zes stellingen per transformatie. Een respondent dient bij elk van hen aan te geven hoe goed ze er vandaag op scoren en hoe belangrijk ze de stelling vinden naar de toekomst toe.”

“De technologiescan resulteert in een diagram dat aantoont hoe het bedrijf scoort op de drie transformaties en waar het naartoe wil. Op die manier worden de algemene prioriteiten duidelijk en objectief in kaart gebracht. Vervolgens krijgen bedrijven een individueel diagram per transformatie dat meer in detail aangeeft waar de technologische opportuniteiten liggen”, besluit Lieselotte.