Jef Hooyberghs, Onderzoekscoördinator unit duurzame gezondheid bij VITO

VITO focust sterk op preventieve gezondheidszorg. Waarom is dat zo belangrijk?

“De gezondheidszorg is de laatste jaren enorm geëvolueerd: mensen worden steeds ouder en veel ziekten die vroeger dodelijk waren, zijn nu behandelbaar. Men kan dus langer gezond blijven, maar de keerzijde van deze medaille is dat het gezondheidssysteem steeds meer onder druk komt te staan. Ziekten die vroeger snel vorderden en tot de dood leidden, zijn nu chronische aandoeningen die lange en vaak dure zorg vergen. Dat biedt betere perspectieven voor de patiënt, maar zet dus meer druk op de draagkracht van het huidige gezondheidssysteem.”

Hoe kunnen we onze gezondheidszorg duurzamer maken?

“Door in te zetten op meer onderzoek naar preventie. Bij VITO hebben we veel ervaring in cohortonderzoek, waarbij we de gezondheid van mensen monitoren in relatie tot omgevingsfactoren en levensstijl. Zo kunnen risicofactoren van bepaalde aandoeningen beter in kaart gebracht worden, kan je het ontstaan van ziekten beter analyseren en kan je voorkomen dat bepaalde ziekten opduiken.”

Ook vroegtijdige diagnostiek draagt bij tot een houdbaar gezondheidssysteem.

“Inderdaad. Een goed voorbeeld zijn de diagnostische tools die gebruikt worden bij kankerdetectie en -behandeling. Door het meten van de juiste biomerkers krijg je een idee over de effectiviteit van de verschillende therapieën. Zo vermijd je de opstart van dure behandelingen die niet effectief zijn en verlies je geen kostbare tijd in de behandeling. Ook tijdens en na de behandeling zijn deze tools cruciaal voor een accurate opvolging van de patiënt. Je wilt herval of nieuwe ziekten vermijden of zo vroeg mogelijk detecteren met als doel ze te genezen in plaats van ze te laten evolueren naar een chronische aandoening.”