Koen Van Aken, Oprichter en CEO EcoSynth

Hoe belangrijk is duurzaamheid in jullie sector?

“Als we in onze service of activiteiten moeten kiezen tussen twee evenwaardige reactieprotocols, dan selecteren we altijd het meest duurzame, wat uiteindelijk ook het vlotst opschaalbare is. Vandaag tonen heel wat bedrijven interesse om vanuit biomassa hun eigen producten te maken. Ook op het vlak van R&D zijn er voldoende duurzame technologieën voorhanden die hand in hand gaan met kostenefficiëntie.”

Waarvoor kunnen klanten bij jullie terecht?

“EcoSynth levert contract research diensten op het vlak van design en synthese van moleculen. Daarnaast verbeteren we chemische processen en voeren we chemische stabiliteitsstudies uit. Bovendien hebben we een eigen expertise uitgebouwd wat betreft katalyse, flow chemie en fotochemie. Deze expertise gebruiken we enerzijds om onze service-activiteiten te ondersteunen en anderzijds om een eigen valorisatiepad te volgen. Specifiek voor de life science sector kunnen wij optreden als partner voor onder meer de synthese en opschaling van referentiestoffen, startmaterialen, intermediairen, eindproducten en onzuiverheden.”

Hoe kunnen katalyse en flow chemie processen duurzamer maken?

“Katalyse is de hoeksteen van duurzame chemie, omdat het een lagere energievereiste combineert met een hogere selectiviteit en dus zorgt voor meer productefficiëntie en minder afval. Door te concentreren op katalysatoren die laag toxisch zijn en eenvoudig verwijderd kunnen worden, kan je chemische processen duurzamer maken. Katalysesystemen gebaseerd op zink - wat een lichaamseigen metaal is - laten hogere restconcentraties toe in producten voor farmatoepassingen. Flow chemie is een relatief nieuw alternatief voor de traditionele batch chemie. Omdat het intern volume van de reactor veel kleiner is en men meer controle heeft over procesparameters, kunnen reacties veiliger en efficiënter plaatsvinden. Bovendien zijn de reactiecondities doorgaans vlot opschaalbaar, wat de tijd tot de marktintroductie aanzienlijk verkort.”

Ook fotochemie is een veelbelovende nieuwe technologie. Wat zijn de voordelen?

“De activatie door licht maakt nieuwe reactietypes mogelijk. Zo krijgt men toegang tot (IP-vrije) bibliotheken van moleculen die onder gewone omstandigheden moeilijk te synthetiseren zijn. Bovendien is het in bepaalde gevallen mogelijk om met fotochemie het aantal synthesestappen aanzienlijk te beperken.”