Ontwikkelingskosten

De ontwikkeling en het op de markt brengen van een nieuw geneesmiddel neemt gemiddeld tien tot twaalf jaar in beslag en kost ongeveer 2 tot 2,5 miljard USD. Overheden of ziekteverzekeraars zullen enkel bereid zijn de terugbetaling op zich te nemen als het nieuwe geneesmiddel de levenskwaliteit of de levensverwachting van de patiënt significant verbetert. Nieuwe farmaceutische producten moeten dus wel innovatief zijn en een duidelijke meerwaarde aantonen t.o.v. bestaande behandelingen.

 

Samenwerkingen opzetten

Vrijwel alle nieuwe geneesmiddelen ontstaan uit intensieve partnerships tussen farmaceutische bedrijven, academische centra, spin-offs, start-ups en consortia. Dé uitdaging bestaat er dus in om met al deze verschillende partijen constructieve samenwerkingen en netwerken op te zetten en elkaar te helpen in het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. Het opbouwen van vertrouwensrelaties is essentieel. Bij kleinere partners mag nooit het gevoel ontstaan dat één van de grotere spelers met hun kennis gaat lopen.

 

Balans tussen kostprijs en kleinere patiëntengroepen

Geneesmiddelen worden steeds vaker op maat van specifieke ziekten of specifieke types van patiënten gemaakt. Dankzij voortschrijdend wetenschappelijk inzicht zijn we het stadium voorbij van ‘one size fits all’-geneesmiddelen. Maar dit brengt met zich mee dat we voor de beoogde subtypes van een ziekte de daadwerkelijke effectiviteit moeten kunnen aantonen. Het behouden van de balans tussen de stijgende kostprijs van R&D en kleinere patiëntengroepen wordt een uitdaging voor heel de farmaceutische industrie.

 

Betrokkenheid van de patiënt verhogen

We streven naar een maximale zelfredzaamheid van de patiënt (of ook wel ‘patient empowerment’). Dankzij online patient communities, websites over gezondheid, ziektebeelden en apps wordt elk individu meer bewust gemaakt van zijn eigen gezondheidstoestand, en kan deze meer aansturen. In de toekomst zullen daar zeker nog heel wat tools bijkomen, denk maar aan de huidige trend van draagbare sensoren.