Henk Joos, Managing director FlandersBio

"In vergelijking met de ons omringende clusters zijn we uniek in onze combinatie van enerzijds kennis in pure biotech en life sciences en anderzijds de kennis die we hebben in ICT en nanoelectronica. We beschikken in Vlaanderen over heel wat onderzoeksgroepen die gelinkt zijn aan universitaire centra of het VIB, maar ook over kleine én grote bedrijven die allen een bijzondere kennis hebben op het vlak van biotech en life sciences."

Kruisbestuiving

"Daarnaast zijn er ook strategische onderzoekscentra zoals imec en VITO waar heel wat onderzoeksgroepen zich vanuit een technologische invalshoek buigen over uitdagingen in de life sciences. We maken dus steeds meer de connectie tussen life sciences, ICT, nanotechnologie, 3D-printing, big data, enz."

"Dat gebeurt bovendien op een zeer geconcentreerde oppervlakte, en net dat maakt ons uniek in Europa en misschien zelfs wereldwijd. Geen enkele andere life sciences cluster biedt zo’n concentratie aan kennis en richt zich zo specifiek op het integreren van al die verschillende innovaties."

Belang van big data

"Ook op ‘Knowledge For Growth’, het jaarlijkse Vlaamse life sciences congres, merken we sinds enkele jaren dat er steeds meer aandacht wordt besteed aan diverse technologieplatformen. Dit jaar zal in het bijzonder worden ingezoomd op big data in de life sciences en hoe dit kan worden gebruikt als een bron van kennis en informatie die kan leiden tot nieuwe ontwikkelingen in de life sciences."

Big data zal zonder twijfel een steeds grotere rol gaan spelen. Het wordt immers alsmaar goedkoper om de DNA-sequentie te bepalen van zowel levende wezens als planten.

"Big data zal zonder twijfel een steeds grotere rol gaan spelen. Het wordt immers alsmaar goedkoper om de DNA-sequentie te bepalen van zowel levende wezens als planten. Tien jaar geleden kostte het nog miljoenen euro’s om de DNA-sequentie van een menselijk genoom te bepalen. Straks zal dat nog slechts enkele duizenden euro’s kosten en zal het ook veel efficiënter en sneller kunnen verlopen."

"Hierdoor zullen er potentieel miljoenen datapunten beschikbaar zijn die kunnen worden gebruikt om de overerving van bepaalde ziektes veel beter te kunnen begrijpen en de correlatie met bepaalde genen en eiwitten in kaart te brengen."

Vereenvoudiging van regels

"De rol van de overheid is om het regelgevend kader rond onderzoek en ontwikkeling zo eenvoudig mogelijk te maken. Ook moet er een goede balans worden gevonden tussen de privacy van de individuele patiënten en de mogelijkheid voor wetenschappers om op een anonieme manier naar gegevens te kijken en daar kennis uit af te leiden."

"Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van onderzoek en ontwikkeling op het vlak van nieuwe medicijnen en diagnostische testen ligt in het analyseren van big data. Indien dit om allerlei redenen niet mogelijk kan worden gemaakt, dan zullen we achteruit gaan in plaats van vooruit."

Samenwerking

"De Vlaamse overheid had dertig jaar geleden de visie om strategische onderzoekscentra op te zetten rond biotechnologie, nanotechnologie, ICT, enz. De volgende stap moet nu zijn om een nieuw concept uit te werken waar we de afscheiding tussen deze onderzoekscentra doorbreken en in plaats daarvan meer samenwerking stimuleren tussen de verschillende onderzoeksdomeinen. De overheid kan hierbij een zeer actieve rol spelen door dat proces te ondersteunen en te belonen."

"Via een nauwe samenwerking kunnen we ons blijven differentiëren van de andere clusters in Europa en wereldwijd. We bevinden ons nu reeds in de top vijf van Europa, maar we moeten de ambitie hebben om de nummer één te worden in het combineren van kennisdomeinen."