Wat zijn de grootste uitdagingen waar bedrijven binnen de life sciences mee te maken krijgen?
 

“Eén van de uitdagingen is het groeiend aantal chronisch zieken. Die groei creëert een druk om met geneesmiddelen op de markt te komen die het mogelijk maken om deze chronische ziekten nog beter onder controle te houden. Een andere uitdaging zijn de groeilanden waar er een groot tekort is aan medicijnen. Hierdoor is de vraag naar medicijnen wereldwijd erg groot. Daarnaast is er ook de druk vanuit de overheid om de kost van ziekenzorg te reduceren en ook zorgverzekeringen beginnen zich zorgen te maken over de toename van patiënten met chronische ziektes zoals diabetes type II.”

“Voor de farmaceutische industrie is het nog niet duidelijk hoe nieuwe digitale technologieën een impact zullen hebben bij de ontwikkeling van medicijnen en de productie ervan. Veel experten hebben het gevoel dat nieuwe technologieën zoals AI en 3D-printing een grote impact zullen hebben op de huidige businessmodellen, de manier van produceren en cybersecurity. Uiteraard hebben deze ook grote voordelen, waardoor de kosten kunnen worden gereduceerd. Hieraan zijn dan ook nog challenges verbonden zoals Data Integrity en de GDPR.”

 

Welke opportuniteiten ziet u zoal?
 

“Monitoring in een patient centric model kan heel wat waardevolle data opleveren. Die data kunnen tot inzichten leiden waardoor het gebruik en de fabricage van medicatie kunnen worden geoptimaliseerd. Farma 4.0 staat voor meer automatisatie en de toepassing van artificiële intelligentie bij het onderzoek en de ontwikkeling van medicatie. De sector zal tijdig moeten anticiperen op deze evolutie, zodat iedereen hier in mee is en ze effectief kan worden toegepast in de volledige levenscyclus van het medicijn. Veel farmaceutische bedrijven gaan gebogen onder de druk van de kost die gepaard gaat met de ontwikkeling en productie van medicatie. Het komt er voor hen op aan om alles zo goed mogelijk trachten te optimaliseren en alles beter en efficiënter te gaan doen. Ook daar zal ‘Farma 4.0’ een belangrijke rol spelen, samen met een golf van overnames en consolidaties.”

“Een trend die zich momenteel concretiseert, is het outsourcen van de processen die geen kerntaak zijn van de farmabedrijven. Dit is beter gekend onder de naam BPO (business process outsourcing). Sinds kort is er ook een trend naar RPO (recruitment process outsouring), waarbij farmabedrijven een beroep doen op consultancybedrijven om een specifiek deel van het rekruteringsproces uit te besteden.”

 

Wat beweegt er op het vlak van medical devices?
 

Het is belangrijk dat het bedrijf aan het stuur blijft, terwijl de consultant fungeert als copiloot. Hoe beter de copiloot, hoe sneller het bedrijf op zijn bestemming zal geraken.

“De wetgeving rond medical devices is momenteel nog wat onduidelijk omdat ze blijft veranderen. Dat wordt verder aangesterkt door nieuwe toepassingen en vormen van medical devices die momenteel worden ontwikkeld. Het op de markt brengen van medical devices is zeker niet eenvoudig. Zo staan veel mensen er niet bij stil hoeveel data er bij bepaalde medical devices wordt verwerkt. Zo denk ik bijvoorbeeld aan de combinatie met mobiele applicaties. Zeker het voldoen aan de GDPR is voor veel bedrijven een enorme uitdaging.”

 

Waar kan een externe consultant het verschil maken?
 

“Veel consultancybedrijven zetten voornamelijk in op ‘staff augmentation’ door jonge krachten extern aan de slag te laten gaan bij bedrijven. Een consultancybedrijf ontwikkelt zelf methodologieën en tools die aangewend kunnen worden door hun consultants. Deze zijn ervaren en van vele markten thuis, waardoor ze veel beter geplaatst zijn om een realistische strategie uit te denken. Daarnaast helpen ze om kosten te besparen en processen te optimaliseren. De meerwaarde van een consultant is bovendien dat hij zich een objectief beeld kan vormen van het bedrijf en benchmarks met de industrie. Zo kan hij op een relatief onafhankelijke manier een weg uitstippelen om bepaalde doelen te realiseren. Het ultieme doel blijft natuurlijk om de klant een efficiënte en robuuste oplossing aan te bieden.”

“Bedrijven willen echter niet worden bedolven onder informatie. Ze willen hands-oninformatie waarmee ze snel kunnen schakelen en stappen kunnen ondernemen. Het is daarbij belangrijk dat het bedrijf aan het stuur blijft, terwijl de consultant fungeert als copiloot. Hoe beter echter de copiloot, hoe sneller het bedrijf op zijn bestemming zal geraken.”

 

Wat doen jullie precies in het kader van jongdementie?
 

“Jongdementie valt onder de categorie van chronische ziekten. Vanwege een persoonlijke interesse in deze problematiek zetten wij ons al enkele jaren in om het taboe hierrond te doorbreken. Zo kan er beter over worden gepraat en worden meer mensen er zich van bewust. Bovendien steken we patiënten en mantelzorgers een hart onder de riem door naar hen te luisteren en met hen bezig te zijn. Als consultancybedrijf maken wij geen medicijnen, maar we kunnen wel op andere manieren iets teruggeven en zo een verschil maken.”