• Gezuiverd afvalwater, het belangrijkste product van een waterzuiveringsinstallatie, kan een alternatief zijn voor drinkwater. Na een proces van mechanische en biologische zuivering op een rioolwaterzuiveringsinstallatie, is afvalwater schoon genoeg om in een waterloop geloosd te worden zonder er schade aan te richten. Maar het kan ook perfect gebruikt worden om met een kleine voorbehandeling in industriële toepassingen kostbaar drinkwater te vervangen, zoals voor koelwater of proceswater. Een aantal Vlaamse bedrijven en intercommunales maken hier vandaag al gebruik van via Aquaplus, het dochterbedrijf van Aquafin.
     
  • Maar het gaat nog verder. Mits een doorgedreven zuivering kan het afvalwater verder opgewaardeerd worden tot elke gewenste kwaliteit, zelfs tot drinkbaar water. Een vleesverwerkend bedrijf met eigen waterzuivering, geëxploiteerd door Aquaplus, liet vorig jaar een bijkomende zuivering bouwen om van het gezuiverde afvalwater drinkwater te maken. Op jaarbasis levert dit hen zo’n 80.000 m³ drinkwater op, of 60 % van wat de vleesverwerkende activiteit jaarlijks verbruikt. 
     
  • In Koksijde neemt drinkwaterbedrijf IWVA dan weer jaarlijks 2,5 miljoen m³ behandeld rioolwater af van de zuiveringsinstallatie van Aquafin in Wulpen. Na een bijkomende behandeling met ultrafiltratie en omgekeerde osmose wordt het water gedesinfecteerd met UV en volgt er een periode van infiltratie in de duinen. Daarna wordt het weer onttrokken voor de productie van drinkwater en is de recyclagecirkel helemaal gesloten.

 

Meer informatie: www.aquaplus.be