Artificial intelligence of kunstmatige intelligentie (KI) staat op het punt ons leven grondig te wijzigen. De ultieme vraag die zich daarbij stelt is of robots geleidelijk aan als evenwaardige partners van de mens zullen kunnen functioneren. Om die status te bereiken moeten machines op de eerste plaats zoveel mogelijk gegevens verwerven. Die gegevensverwerving stelt hen in staat om bijkomende inzichten te krijgen over de manier waarop ze moeten reageren op een volgende reeks gegevens. Zo worden ze proactief voorbereid op gelijkaardige situaties in de toekomst.

 

Leren zoals mensen

“Twee belangrijke aspecten van KI zijn machine learning en deep learning”, zegt Rachel Alexander, CEO en stichter van Omina Technologies, een Antwerpse scale-up gespecialiseerd in KI. “Machine learning komt neer op het gebruik van algoritmes om gegevens te analyseren, daarvan te leren en daarmee een voorspelling te maken over een toestand in de wereld. Deep learning kan worden opgevat als een techniek om machine learning te implementeren via artificiële neurale netwerken en creëert een nieuwe dimensie voor machine learning: het is als het ware ‘machine learning 2.0’. Via de totstandkoming van neurale netwerken kunnen machines nieuwe inzichten leren op de manier zoals mensen leren.”

 

Expertise

Het ligt voor de hand dat verschillende bedrijfsprocessen door KI op een heel andere manier georganiseerd zouden kunnen worden. Omina Technologies werkt daarom sinds de opstart in 2016 vanuit een R&D-benadering om klanten proactief nieuwe oplossingen te kunnen aanreiken. Maar steeds vaker worden ze ook gevraagd om in de bedrijven zelf als KI-consultant op te treden.


Door de voorvallen met Cambridge Analytica en Facebook begrijpen mensen plotseling hoe aandachtig we moeten zijn om onze privacy te beschermen.

Alexander: “De aanvragen voor consultancy nemen zienderogen toe. Bedrijven hebben niet meteen het product, maar wel de analyse nodig. Daarvoor heeft men de juiste mensen met de juiste competenties nodig. Die kunnen wij aanleveren. Ons personeelsbestand is sinds de start twee jaar geleden dan ook verdubbeld. Samen met de consultancy organiseren we overigens ook KI-opleidingen onder de noemer AI Academy. Zo kunnen bedrijven hun werknemers de nodige expertise laten verwerven.”

Sommige grote bedrijven hebben die expertise al in huis. Dan biedt Omina de mogelijkheid van productimplementatie aan. “De gespecialiseerde kennisprofielen op het vlak van KI vind je vooral in de financiële sector, de energiesector, telecombedrijven en grote retailbedrijven”, zegt Alexander. Dergelijke bedrijven helpen we graag met productontwikkeling en de nodige technische ondersteuning.”

 

Digitale unie

“Toen wij in 2016 begonnen, was de KI-markt nog piepjong”, gaat Alexander verder. “Inmiddels is de concurrentie in de sector behoorlijk toegenomen. En hoewel Vlaanderen bij de pioniers behoort op het vlak van KI, moeten we ons in Europa op de eerste plaats als Europeanen positioneren ten opzichte van de VS en China. Het heeft geen zin om internationaal de concurrentie aan te gaan vanuit een Vlaams of Belgisch perspectief. Europa moet een digitale unie creëren, met dezelfde nauwgezetheid en toewijding als bij de totstandkoming van de muntunie.”

 

Ethische kunstmatige intelligentie

Alexander stipt ook het belang aan van wat zij “ethische KI” noemt: “Door de voorvallen met Cambridge Analytica en Facebook begrijpen mensen plotseling hoe aandachtig we moeten zijn om onze privacy te beschermen. Vroeger was ik op dat vlak een roepende in de woestijn. De realiteit heeft mij - jammer genoeg misschien - gelijk gegeven.”