“Als telecomprovider beheren wij niet enkel het netwerk,” zegt Samuel Schellekens, senior business development manager bij Telenet Group. “We hebben ook ervaring in data-analyse en de grootschalige uitrol van mobiele toestellen. Wij beschikken over de capaciteit om de enorme hoeveelheden data afkomstig van IoT-toestellen te interpreteren. Op basis hiervan kan men dan de juiste beslissingen nemen en de nodige acties uitvoeren.”

 

Hoe kan je als telecomprovider op vlak van IoT een meerwaarde bieden voor bedrijven?

“We willen ons differentiëren met onze technologie en onze technische kennis. In oktober 2017 hebben we in Brussel ons nieuw innovatiecentrum geopend. In samenwerking met partners werken we hier aan de toekomst van IoT en daarbij is de performantie van het netwerk cruciaal. Op dat vlak maken we het verschil door de uitrol van een ‘NarrowBand Internet of Things-netwerk’ op basis van een internationale standaard die apparaten op een efficiënte manier met het internet verbindt. Deze NB-IoT-technologie biedt heel wat voordelen: geen storende interferentie, een efficiënt stroomverbruik en een veiligere overdracht van gegevens.”

 

Welke rol kan een telecomprovider spelen op vlak van databeveiliging?


Wij beschikken over de capaciteit om de enorme hoeveelheden data afkomstig van IoT-toestellen te interpreteren.
 

“Nieuwe producten blijken vaak kort na lancering onvoldoende beveiligd te zijn. Dat komt deels omdat fabrikanten een nieuw toestel zo snel mogelijk willen lanceren, waardoor de beveiligingsaspecten vaak niet genoeg aandacht krijgen. Daarnaast ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij de gebruiker zelf. Wij staan onze klanten bij op het vlak van beveiliging door te helpen in het opzetten van authenticatiemethodes, de doorgestuurde data te controleren op anomalieën die kunnen wijzen op misbruik, en het creëren van de juiste private netwerken.”

 

Jullie zetten ook sterk in op samenwerkingen met start-ups en studenten. Kan u dit toelichten?  

“Momenteel werken wij samen met verschillende start-ups actief in onder meer Healthcare en Smart Cities. Terwijl zij de nodige software ontwikkelen, zorgen wij voor de infrastructuur. Zo willen we externe innovatie binnentrekken en nieuwe initiatieven ondersteunen. Daarnaast werken we ook samen met scholen en universiteiten. Onlangs namen we deel aan een hacketon in Brussel, waarbij verschillende teams hun smarttrafficoplossingen presenteerden. Wij hebben drie winnaars geselecteerd die momenteel hun idee met ondersteuning van onze specialisten uitwerken in ons innovatiecentrum. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij onze IoT-expertise verder willen uitbouwen.”