We spraken hierover met Eddy Helsen, CEO van ViCre, een bedrijf dat ondernemingen bijstaat om te transformeren naar een duurzame toekomst.
 

Hoe schat u de impact in van IoT op de beleidsvoering van bedrijven?

“Elke zichzelf respecterende organisatie is continu bezig met het optimaliseren van zijn processen. Of je nu spreekt over LEAN, Six Sigma of Operational Excellence, het draait allemaal om hetzelfde: het efficiënter maken van alle mogelijke bedrijfsprocessen. Dat concept is cruciaal en zal altijd blijven bestaan, maar het toepassen van optimalisatiestrategieën binnen een onderneming is eindig. Optimaliseren is dus niet genoeg, een bedrijf moet zich kunnen heruitvinden."

"Bedrijven kunnen hun bedrijfsvoering en hun resultaten verbeteren door processen te implementeren die leiden tot nieuwe productmarktcombinaties. Daar wordt vandaag echter minder aandacht aan besteed, terwijl IoT net hier een belangrijke rol kan spelen. Op technologisch vlak staat alles al klaar, maar de business hinkt vandaag een beetje achterop.”

 

Hoe komt het dat de business de mogelijkheden van IoT nog niet heeft aangegrepen?

“Het is alleszins geen technisch probleem, het is eerder een probleem van modern leiderschap. Tot voor 2015 werd IT door de meeste bedrijfsleiders aanzien als een noodzakelijke kost. Tijdens de directieraden kreeg de IT-directeur van een gemiddelde onderneming steevast te horen dat zijn afdeling te traag werkte en tegelijkertijd veel te hoge kosten genereerde. Constructieve gesprekken tussen de business en de IT-medewerkers bleven een uitdaging. Het jaar 2015 zorgde voor de grote kentering op dat vlak. Plots werden thema’s als Internet of Things, Blockchain en Artificial Intelligence ‘the talk of the town’ tijdens bestuursvergaderingen."

"Veel bedrijven zien vandaag in dat ze mee moeten in dit verhaal, maar ze weten niet hoe ze dat moeten aanpakken en welke concrete meerwaarde het zal opleveren. ViCre kan bedrijven hierbij helpen. Wij staan ondernemingen bij om - naast de optimalisatie van bestaande processen - een nieuw parallel proces te ontwikkelen om technologische vernieuwing te implementeren in hun organisatie.”

 

Waarom is het voor ondernemingen belangrijk om IoT te omarmen?


Bedrijven beginnen in te zien dat service de nieuwe marketing is. Als je erin slaagt om de beste dienstverlening aan te bieden en waarde te brengen voor de klant, groeit je kans op succes.
 

“Omdat het cruciaal wordt in de oorlog om de klant. Op quasi elk marketingseminarie wordt het tot in den treure herhaald: traditionele marketing is dood. Om klanten te winnen, volstond het vroeger om een grote doelgroep te targetten en een bepaalde behoefte te creëren. Vandaag werkt dat veel minder. Bedrijven beginnen in te zien dat service de nieuwe marketing is. Als je erin slaagt om de beste dienstverlening aan te bieden en waarde te brengen voor de klant, groeit je kans op succes. IoT kan hierin een belangrijke rol spelen. Dankzij deze technologie kunnen bedrijven geconnecteerde objecten, computers en producten van kortbij opvolgen. Zeker in de industrie betekent dat een revolutie op het vlak van quality of service. Zo geven data over geconnecteerde objecten een inzicht in het kwalitatieve aspecten van de machineonderdelen en is het een bruikbaar hulpmiddel voor predictive maintenance.

 

Hoe ziet u ondernemingen in de toekomst verder evolueren onder invloed van IoT?

“IoT zet de deur open voor cocreatietrajecten tussen leveranciers en klanten. Die zullen op hun beurt leiden tot minder kosten en meer kennis, openheid en transparantie. Daardoor zullen voorspellingen veel accurater worden en kunnen resources veel duurzamer gebruikt worden. Daar heeft trouwens iedereen baat bij: klanten zien hun customer experience verbeteren, medewerkers zijn gemotiveerder omdat ze weten wat ze doen en waarom ze dingen doen en aandeelhouders zijn gelukkiger omdat ze hun winst zien stijgen.”

 

U beschouwt IoT als een logisch vervolg op LEAN en andere procesoptimalisatiestrategieën. Kan u dat toelichten?

Als je erin slaagt om de beste dienstverlening aan te bieden en waarde te brengen voor de klant, groeit je kans op succes.

“Met LEAN en consorten draait alles rond de dingen juist doen. Dergelijke concepten focussen minder op de juiste dingen doen, terwijl IoT net een hulpmiddel is om je te focussen op de relevante dingen. Door waardevolle data te capteren en te analyseren, weet je wat belangrijk is. Zo kan je de juiste dingen doen die echt het verschil maken voor de klant. Bovendien zal de tevredenheid bij klanten, medewerkers en bedrijven groter zijn omdat ze weten dat ze de juiste dingen doen. Dat is exact de core business van ViCre: wij helpen ondernemingen om de juiste dingen op een juiste, duurzame manier te doen en dit zowel op korte-, middellange-, als lange termijn.”

 

Wat is de rol van medewerkers in een IoT-onderneming?

“Er zijn moderne medewerkers nodig om de business op een slimme en duurzame manier te heruitvinden. Het goede nieuws is dat de nieuwe generatie starters vertrouwd zijn met de technologie en de vrijheid en mogelijkheden die deze biedt. Ze worden doorgaans gedreven vanuit creativiteit en de wil om dingen te vernieuwen en te verbeteren. Bovendien durven ze zich hier zonder schroom over uit te spreken.”