“Digitalisatie verandert alles. We zien een sterke trend naar een steeds groter wordende invloed van software in onze producten, systemen en services. Vanuit onze industriële expertise hebben we de afgelopen jaren onze softwarepoot sterk uitgebreid, waardoor we vandaag in staat zijn om een hele ketting van softwareapplicaties aan te bieden. Daarmee ondersteunen we de industrie in onder meer het ontwerp en design van producten, de planning en engineering van de productie, het bewaken van de kwaliteit en zelfs het opvolgen van het gebruik van de producten bij de eindklant”, opent De Ruysscher.

 

Verwerking data in goede banen leiden

“Door de opkomst van IoT en de cloud ontstaan er nieuwe businessmodellen. Zo is een fabrikant vandaag bijvoorbeeld in staat om data uit zijn machines te halen, deze in realtime op te volgen en op die manier nieuwe businessmodellen te genereren waarbij hij niet de machine op zich verkoopt, maar de uitkomst of het nut ervan. Dat principe is de heilige graal voor machinebouwers en hun klanten, want net daar is er nog veel meerwaarde te vinden.”

De Ruysscher: “Uiteraard dient de machinebouwer dan ook een deel van de risico’s op zich te nemen. Deze risico’s kunnen worden beperkt doordat men weet wat de machines doen, wat de vereisten voor die machines zijn, hoe de klant ze gebruikt, enz. Ook het onderhoud en de monitoring verlopen zo veel efficiënter. Om dat in goede banen te leiden, hebben we het besturingssysteem MindSphere ontwikkeld.”

“Dat systeem is trouwens niet enkel een meerwaarde voor de industrie. Ook binnen andere domeinen waarin Siemens actief is - zoals energie, mobiliteit, de gebouwensector - beschouwen we de integratie van MindSphere in businessmodellen als een must. Dat zal enorm veel nieuwe inzichten opleveren.”

 

Onderscheidend op drie niveau’s

“Een eerste stap is het ophalen van data, en dat is niet zo eenvoudig als het lijkt. Vaak moet er immers worden gecommuniceerd met oude systemen en eilanden van andere protocollen. In de toekomst zal die uitdaging deels wegvallen omdat de nieuwe systemen eerder plug-and-play zijn - wat vandaag al het geval is voor onze eigen nieuwe producten”, aldus De Ruysscher.

“De tweede stap is het beheer van de data. Het gaat dan vooral over waar, hoe en hoelang de data worden gestockeerd en van wie ze zijn. Op dat vlak werken we samen met gevestigde aanbieders van cloudinfrastructuur. Wij maken daar dan vervolgens een afgeschermde laag rond. Zo zijn klanten zeker dat hun data veilig is en dat niemand kan meekijken, ook wij niet. Hiervoor hebben we zowel een legaal als een technologisch kader geschept dat aansluit bij de zorgen en noden van de industrie.”

De Ruysscher: “De derde stap is meteen ook de interessantste. Wat ga je doen met je data? Op dat vlak onderscheiden we ons van cloud providers omdat MindSphere een besturingssysteem is. We hebben niet de ambitie om zelf alle applicaties te ontwikkelen. De markt evolueert daarvoor immers te snel. Naast enkele eigen ontwikkelingen gaat Siemens bepalende en wijdverspreide applicaties uit de markt integreren in MindSphere als standaard bouwstenen van het operating system. We laten verder iedereen ook toe om hun applicaties te enten op ons systeem en deze beschikbaar te stellen op een soort van open app store. Aan de gebruikers om hun keuze te maken.”

 

In de praktijk

Vyncke N.V., één van de grootste producenten van turnkey biomassaverbrandingsinstallaties, wil een voorloper zijn op het vlak van digitalisering. Mindsphere speelt daarbij een cruciale rol. Hans Fastenaekels, head of technology: “Digitalisering is de enige weg voorwaarts. Als onze klanten vragen dat de installatie te allen tijde energie moet kunnen leveren, dan staan wij in voor een oplossing die die beschikbaarheid garandeert. Als we betrouwbare formules willen blijven aanbieden, dan hebben wij volledige transparantie nodig over de werking van onze installaties.”

“In die zin kan MindSphere ons helpen om het businessmodel van de toekomst te realiseren. Hierdoor wordt immers duidelijk welke componenten beter zouden kunnen draaien en waar de machine geoptimaliseerd zou kunnen worden. Bovendien zal dat besturingssysteem het mogelijk maken om in de toekomst een beter inzicht te verwerven in het gebruik van de installatie door de klant en zo onze service hier beter op af te stemmen. Zo wordt de fysieke installatie ondergeschikt aan de geleverde diensten zoals operational assistance, efficiency & uptime improvement, dashboarding en predictive maintenance.”

“Samen kunnen we klanten dus absolute meerwaarde bieden dankzij big data. Bovendien kan het platform gewoon meegroeien met onze ambities. En net door zijn open karakter kan dit feilloos geïntegreerd worden, zonder veel aanpassingen in het ontwerp van onze machines.”